ÜPP: Põllumeeste positsiooni väärtusahelas tuleb parandada

 (2)
Tarmo Tamm.
Tarmo Tamm.Tiit Blaat

Maaeluminister Tarmo Tamm osales 7. juulil Brüsselis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) avaliku konsultatsiooni tulemusi tutvustaval konverentsil „Have Your Say“.

Ühise põllumajanduspoliitika avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal tuleks ÜPP tuleviku kujundamisel arvesse võtta järgmist:

  • põllumehed vajavad otsetoetusi
  • põllumeeste positsiooni väärtusahelas tuleb parandada
  • põllumajanduspoliitika peab panustama rohkem keskkonda ja kliimasse

Enamik sihtgruppidest nõustusid, et hetke ÜPP tegeleb väljakutsetega ainult teatud määral. Üksmeelselt leiti, et ühine põllumajanduspoliitika vajab kaasajastamist ja lihtsustamist. Toodi välja ka kasvavat lahkheli majanduse ja keskkonna vahel ning nõustuti, et mõlema valdkonna samaaegne eesmärkide saavutamine on suur väljakutse.

Põllumajanduslikud digilahendused aitavad noori kaasata

Tarmo Tamm tutvustas paneelis "A Conversation With“, mille eesmärk oli tulevikulahenduste otsimine põllumajanduses, ka Eesti digilahendusi. „Digilahendused põllumajanduses on üks võimalik viis, kuidas lahendada üht Euroopa Liidu põllumajanduse suurt väljakutset ehk noorte põllumeeste väikest osakaalu. Kaasaegsetel lahendustel põhinev kõrgtehnoloogiline sektor aitab kaasa noorte sisenemisele põllumajandusse,” rääkis minister. Lisaks tutvustas Tamm Eesti kui juhtiva e-riigi parimaid praktikaid, nagu digiretsept ja maksude deklareerimine läbi nutilahenduste.

Seotud lood:

„Eestis oleme püüdnud toetuse taotlemise põllumehe jaoks võimalikult lihtsaks, kiireks ja mugavaks muuta. Toetusi on võimalik taotleda elektroonselt, kalanduses saab püügiandmeid esitada läbi nutiseadme ning pindalatoetuste järelevalve hakkab tulevikus toimuma läbi satelliitandmete – kõik need lahendused on oluliselt lihtsustanud meie sektori, aga ka administratsiooni tööd,” lisas Tamm.

Tamm ütles paneelis ka, et andmete ja info kättesaadavus on üks osa põllumajanduse riskijuhtimisest, mis võimaldab põllumehel teha teadlikke otsuseid.