Uued reeglid: tiineid lehmi ei tohi tapamajja viia

 (13)
lehm
Foto: Karin Kaljuläte

Šveitsi lihatööstused kehtestavad järgmisel kuul uued eeskirjad, et vältida tuhandete tiinete lehmade tapamajja sattumist.

Praegu ei ole farmeritel kohustust enne veiste tappamajja saatmist kontrollida, kas lehmad on tiined või mitte. Seda teeb vaid kolmandik veisekasvatajatest ning Šveitsi föderaalse veterinaarameti teatel, kes asja mõni aasta tagasi põhjalikumalt uuris, saadetakse seetõttu igal aastal tapale umbes 15 000 vasikaootel lehma.

Mitmetahulise ning tundliku teema tõi avalikkuse ette loomaõiguslaste grupp. Nüüdseks on lihatööstusi esinav organ Proviande välja töötanud uued reeglid, mis jõustuvad veebruarist ning peaks vältima olukorra, et tapamajja jõuavad tiined lehmad.

Veebruarist alates peavad farmerid kõiki mullikaid, kes on vanemad kui 18 kuud või kelle viimane vasikas sündis rohkem kui viis kuud enne kavandatavat tapale viimist, tiinuse suhtes kontrollima. Kui loomakasvataja ise seda teha ei suuda, peab ta tiinuse kontrollimiseks kohale kutsuma loomaarsti.

Tiineid lehmi võib edaspidi tappa vaid erandlikel asjaoludel, näiteks kui on juhtunud õnnetus või tegemist on ravimatu haigusega.

Tegemist ei ole siiski seaduse jõuga dokumendiga - reeglite väljatöötajaks on lihatööstuste esindajad, kes soovivad säilitada oma tööstusharu head mainet ja kaitsta loomi.

Selleteemalise uue seaduse väljatöötamine oleks liiga pikaajaline protsess, kommenteeris Proviande'i esindaja Peter Schneider.

Allikas: The Local