Vabaerakonna arvates on Eesti mesilased väärt oma seadust

 (15)
Gunnar Ülper ja mesitarud
Foto: Anni Õnneleid

Põllumajandusamet on viimase kahe nädala jooksul teada andud juba viiest mesilaste hukkumisega seotud kaebusest neljast maakonnast.

Eestis hukkub igal aastal sadu mesilasperesid mesilashaiguste tagajärjel, kuid paraku üha rohkem ka taimekaitsevahendite väärkasutuse tõttu.

Vabaerakonna maaelutoimkonna esimehe Kaul Nurme sõnul on mesinikud oma muredega üksi jäetud, nad kannavad oma investeeringutes ja tegevuses märkimisväärseid kahjusid, mille on aga tekitanud teised põllumajandustootjad. Nurme sõnul ei saa olukorraga rahul olla, eriti kui mesinike ja nende mesilaste töö toob põllumajandustootjale üksnes head, sest mesilaste tolmeldamistegevuseta väheneks kultuuride saagikus märgatavalt. Albert Einstein on kunagi öelnud, et kui mesilased välja surevad, jääb inimestel elada vaid neli aastat, meenutas Nurm.

Vabaerakonda häirib, et maaeluministeerium ei ole teinud varasematest kahjujuhtumitest mingeid tõsisemaid järeldusi ja lasknud kujuneda täieliku vastutamatuse õhkkonnal, ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik. Tema sõnul on viimane aeg ka Eestis koostada mesindusseadus mesinike ja põllupidajate omavahelisi suhteid, kohustusi ja vastutust reguleerima. Seadus peab olema toeks nii hobi- kui ka elukutselistele mesinikele, sõnas Talvik.

Seotud lood:

Seadus peab sätestama osapoolte omavahelise infovahetuse: milliseid taimekaitsevahendeid ja millal tohib kasutada, samuti kahjujuhtumite menetlus, kahjude hindamine ning ka konkreetne vastutus nii ametiisikutele, mesinikele kui põllupidajatele.

Eraldi tuleb kaaluda kolme mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtliku neonikotinoidse insektitsiidi (klotianidiin, imidaklopriid ja tiametoksaam) kasutamise keelustamist Eestis kõigil mesilastele atraktiivsetel kultuuridel. Kaul Nurme sõnul peab veterinaar-ja toiduameti süsteem välja töötama loomatauditõrje programmid ohtlike mesilashaiguste (parasiitide) puhuks ning ühistöös Ravimiametiga oluliselt parandama mesilasravimite kättesaadavust.

Põllumajanduses tegutseb säästvalt majandavate ettevõtjate kõrval aina rohkem kasumiahneid. Talvik tahab mesindusseadusega kehtestada rangemad sanktsioonid taimekaitsetöödel eksinud ja mesilaste suuremahulise hukkumise põhjustanud ettevõtjale. Samuti võiks siisse viia mesindushuvidega arvestamise hea tava otsetoetustele kvalifitseerumise eeltingimustesse, nii et põllukeemia väärtarvitajad riskiksid ka toetuste vähendamisega või sellest ilmajäämisega.

Vabaerakonna hinnangul saavad mesinikud ja põllupidajad olla teineteisele kasulikud, kui nende omavaheline koordineeritud tegevus tugineb võrdsetel alustel, mille annaks neile seadus. Eesti lähiriikides kehtib mesindusseadus Taanis.