Kes diagnoosib peavalu paremini - kas arst või arvuti?


Kes diagnoosib peavalu paremini - kas arst või arvuti?
Foto: Tiit Blaat

Eesti arstid koos rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertidega kaaluvad poolt- ja vastuargumente - kas peavalu diagnoosimisel on arvuti arstist parem?

Eesti Peavalu Seltsi president, Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog dr Mark Braschinsky selgitas, et peavalu täpne diagnoos on oluline ravi seisukohalt – erinevad peavalu tüübid nõuavad erinevat ravi.

„Kui inimene pöördub peavaluga arsti poole, küsib arst üle sümptomid, mille alusel püstitab diagnoosi.

Infotehnoloogia areng on viinud ideeni, et informatsiooni, mida arst saab haiget küsitledes, võiks töödelda spetsiaalselt selleks puhuks loodud algoritm, näiteks veebipõhise küsimustiku, abil. Küsimustik aitaks kindlaks teha, millist tüüpi peavalu käes inimene kannatab,“ tutvustas dr Braschinsky.

„Sellist lähenemist saab kasutada vaid tüüpilistel juhtudel, kui inimene kannatab nn „klassikaliste“ peavalusündroomide all. Kuid kuna peavalu on üks sagedasemaid arsti poole pöördumise põhjuseid, on veebiküsimustikud arstile hea abivahend. Peavalu on sage terviseprobleem, millega on kokku puutunud üheksa inimest kümnest,“ lisas ta.

„Äramärkimist väärib asjaolu, et hetkel on maailmas vastavad lahendused välja töötatud ning kasutusel vaid USA ja Eesti peavaluspetsialistide poolt,“ rõhutas arst.

Täna, 13. juulil Tartus toimuval Eesti Peavalu Seltsi aastakonverentsil on tähelepanu all peavalu diagnoosimine. Konverentsil osalevad ka Rahvusvahelise Peavalu Seltsi president prof Alan Rapoport USAst ning Saksa Migreeni ja Peavalu Seltsi endine president prof Arne May.