Tööandja peab töötajale vastama 14 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui töötaja esitab rohkem kui ühe taotluse neljakuulise perioodi jooksul, võib tööandja vastata vaid ühele neist.

Näiteks kui töötaja taotleb tähtajalise töölepinguga töötamise asemel tähtajatu töölepinguga töötamist, kuid tööandjal ei ole sellist töö ümberkorraldamist võimalik teha, tuleb töötajale seda selgitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel).

Tööandja põhjendusest peab keeldumise korral ilmnema, miks ei ole taotluse rahuldamine töökorraldusest tulenevalt võimalik.

Tööandjal ei ole kohustust sobivaid töötingimusi võimaldada, küll aga võiksid töötaja ja tööandja koos otsida mõlemat poolt rahuldavat lahendust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid