Erandiks on juhud, kui on vajalik tagada lennu- või elanikkonna ohutus, vältida põllumajanduse, kalakasvatuse kahjustamist ning teadus- või õppeotstarbel. Neil nimetatud juhtudel tuleb selleks taotleda keskkonnaameti luba.

Eelpoolnimetatud põhjustel saab keskkonnaameti loaga lindude arvukust (v.a.kaitsealused linnud) piirata munade korjamise ja kahjustamisega või jahiulukite nimekirja kuuluvate lindude aastaringse laskmise või püüdmisega (LKS § 58 lg 8).

Paljudel Eestisse varakult saabunud või Eestis talvitunud linnuliikidel on juba munad pesas, näiteks vareslastel, kodu- ja händkakul. Käbilinnu pojad aga harjutavad juba lendamist.

Täna algas riigimetsas seoses lindude pesitsusperioodiga raierahu.