Umbusaldamise põhjusteks oli koostöö puudumine volikoguga, kontakti mittesaavutamine Vormsi elanikega, volituste ületamine vallaeelarve kasutamisel ja resultaatide puudumine jooksvas töös.

Vaatamata tähelepanu juhtimistele volikogu poolt ei muutnud Uku Sulev Kuut oma töömeetodeid ning ei kõrvaldanud puudusi oma töös.

Vormsi vallavolikogu valib uue vallavanema kahe kuu jooksul. Uue vallavanema ametisse astumiseni täidab vallavanema kohuseid vallavalitsuse liige Urmas Pau.