Varem on linn ka ise tegelnud parkimistasu kogumise ja selle kontrolliga ning katsetanud muidki võimalusi. Majanduslik analüüs aga näitas, et selle üleandmine eraõiguslikule isikule on olnud põhjendatud. Samasugust süsteemi praktiseerib enamus EL liikmesriikide suurlinnu. Alates parkimiskontrolli üleandmisest eraõiguslikule juriidilisele isikule tõusis linna puhastulu parkimiselt 16,4 miljonilt 39,9 miljonile kroonile. Samuti arendati siis välja parkimistasu maksmine GSM operaatori vahendusel ning tehti mahukad investeeringud tark- ja riistvarasse.

Kehtiva halduslepingu kohaselt on eraõiguslikul juriidilisel isikul kohustus garanteerida minimaalne parkimistulu, mis mullu oli 47 miljonit ja tänavu 49 miljonit krooni. Lisaks tuleb korraldajal kanda parkimistasudega seonduvate märkide, viitade ja siltide kulud tasulises parkimisalas. Need kulud moodustavad kuni kolm miljonit krooni. Analüüsi kohaselt optimeeris erafirma maksimaalselt kulusid ning tagas parkimistulu enam kui kahekordse tõusu poole väiksema kontrolöride arvu juures..