Praktikutest kutsub ERR-i korrespodent Olev Kenk rohkem suuri tegusid tegema, Kodukandi tegevjuht Kaie Toobal räägib kuidas külavanemad kujundavad kohalikku mainet ja Eesti Rahvamajade Ühingu juhataja Ülle Välimäe tutvustab külamaja tegevust kui rahvakultuuri kandjat.

Avalikust arutelust osavõtt on kõigile tasuta. Lisateavet jagab ja nimed paneb kirja Piret Taube telefonidel 5563 9168 ja 3878248 ning e-posti aadressil: piret.kultuur@tyri.ee

Ettevõtmine toimub koolituskeskuse Pro Patria, Eesti Külaliikumine Kodukant ja Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelami koostöös Konrad Adenaueri Fondiga.

Päeva juhib Riigikogu liige Kaia IVA ja see kestab kuni kella 17ni.