Eesmärk: Pakkuda mõtteid ja praktilisi võtteid lapsevanematele: kuidas nemad ühe osapoolena saavad ennetada koolikiusamist. Mida teha kui laps on üks kiusamise osapool: kiusatu, kiusaja või pealtnägija.

Teemad:
1. Kontakt lapsega - kõige alus 
2. Täiskasvanu on mudel lapsele : mittesüüdistavad, lahendusekesksed konfliktilahendamise meetodid 
3. Mudelid, mis ei tööta: „Ära tee tast välja“, „Löö vastu“... 
4. Aktiivne kuulamine, peegeldamine 
5. Koostöö kooliga, kas ja kuidas pöörduda murega

Koolitaja: Merit Lage

Loeng on osalejatele tasuta.
Ürituse paremaks organiseerimiseks palume eelnevalt teatada oma osalemisest aadressil anu.parn@kiili.edu.ee