Kohalike ettevõtjate Gustav Küti, Friedrich Holtzi jt ettevõtmisel moodustatud Haridusseltsi liikmete toetusel avati 1907.a Haridusseltsi kool, mille juhatajaks sai Ernst Martin-son. Haridusseltsi algkool oli kaheklassiline viieaastase õppeajaga ministeeriumikool, kus õpetati Jumalasõna, eesti ja vene keelt, matemaatikat, geograafiat, looduslugu, joonistamist laulmist ja ilukirja. Koolis õppimine oli tasuline. Sel ajal õppis koolis 137 last.

Mis puudutab pealesõja-aegset aega, siis on olemas arhiividokument, Narva linna haridusosakonna 20. aprilli 1946.a käskkiri nr 51 Anna Nikititšna Pavlova määramisest Narva-Jõesuu 5. algkooli juhatajaks alates 31.augustist 1945.a.

Ajalugu liigub edasi, kuid nimelt sellest tähtajast tähistame meie linna kooli taassünni ajalugu.

1995.a andis Haridusamet koolile gümnaasiumi avamise litsentsi. Muutus ka kooli nimi. Nüüd on see lihtsalt Narva-Jõesuu keskkool. 1996-1997.a avati koolis 10. gümnaasiumiklass.

Kooli direktorid.

1. Anna Nikititšna Pavlova – 1945-1947

2. Varvara Issajevna Zeleznjova 1947-1952

3. Maria Vassiljevna Krestjankina 1952-1955

4. Anatoli Ivanovitš Malanitšev -1955-1961

5. Vjatšeslav Paramonovitš Gnitienko -19611963

6. Antonina Fjodorovna Astašova 1963-1966

7. Zoja Petrovna Drozdova -1966-1979

8. Veera Arkadievna Baldina – 1979-1984

9. Tatjana Nikolajevna Babanskaja – 19841986

10. Vladimir Jurjevitš Runin – 1986-1996

11. Elmo Medar – 1996-2000

12. Niina Vassiljevna Sepp – 2000-2008

 

Õpetajad-veteranid:

1. Aleksandra Kuzminitšna Glavatskaja – matemaatikaõpetaja (1965-1990)

2. Irina Ivanovna Mošonkina – algklasside õpetaja (1967-2007)

3. Aleksandr Ivanovitš Gratšov – kehakultuuri õpetaja (1970-2003)

4. Nadežda Ivanovna Šendrikova – ajalooõpetaja (1974-2002)

5.  Larissa Aleksandrovna Ždanovitš – algklasside õpetaja (1975-2004)

6. Anastassia Nikolajevna Kolokoltšikova – matemaatikaõpetaja (1975-1995)

7. Georgi Nikolajevitš Polunin – tööõpetuse õpetaja (1993-2005)

8. Zoja Pavlovna Afanasjeva – algklasside õpetaja (1983-1988)

9. Veera Pavlovna Rudenko – vene keele ja kirjanduse õpetaja (1980-1988)