Koduomaniku kiusaja ja sõbra tiitel valitakse iga aasta jaanuaris eelmise aasta tegevuse või konkreetse teo eest. Selleks võib olla ka ametiasutus või ametnik. Varem on Koduomaniku sõbra tiitli saanud Maksumaksjate Liit ja Konkurentsiamet.

Õige otsus

Vallavanem Kaupo Rätsepa sõnul on sellise tiitli üle loomulikult väga hea meel. “Nüüd on maamaksuvabastuse kehtestamise üle lausa mitmekordne rõõm – esiteks, et see otsus on ennast majanduslikult ära tasunud, ning teiseks, et seda tunnustatakse ka väljaspool valda,” ütles ta.

Tasuvusest rääkides tunnistab Rätsepp, et otsuse vastuvõtmisel möödunud aasta novembris oli mõningane ärevus, et kas kõik ikka läheb plaanipäraselt.

“Maamaksuvabastus vallas elavatele inimestele kehtestati ju eeldusel, et see motiveerib veel registreerimata inimesi ennast valla elanikeregistris arvele võtma ning lisandunud elanike laekuv tulumaks pidi ületama maamaksuvabastuste summa,” räägib Rätsepp. “Olime siiski veendunud, et pikas perspektiivis toob see otsus meile kasu.”

400 uut kodanikku

Rahaliselt väljendades oli maamaksu kaotamise otsuse taga lihtne matemaatika – üks maamaksu vabastus tähendab valla eelarves keskmiselt ca 100 euro suurust kaotust, ühe täiendava kodaniku lisandumine aga tulude suurenemist umbes 735 euro võrra aastas.

Võrdluses 2010. aastal elanikelt laekunud maamaksuga prognoosib vald sel aastal maamaksutulu vähenemist 281 222 euro võrra. Lisandunud vallaelanike (400 inimest) arvelt tuleb aga 2011. aastal täiendavat tulumaksu orienteeruvalt 294 000 eurot.

“Tänu maamaksuvabastusele lisandus möödunud aasta viimastel kuudel valda 400 uut elanikku, mis on sellise lühikese perioodi absoluutne rekord. Siiski on meil potentsiaali veel mitme tuhande inimese näol, kes ei ole oma elukohta vallas registreerinud. Seepärast ei tasu karta, et kehtestasime lühiajalise vabastuse, mis nüüd sel aastal jälle ümber muudetakse. Kavatseme ikka jätkata,” lubab Rätsepp.