Erinevates Interneti-põhistes sotsiaalvõrgustikes suheldakse tihtipeale võõraste inimestega. Tähtis on teada, et inimene teisel pool arvutiekraani võib enda kohta rääkida mida iganes ning tegelikult ei pruugi ta olla see, kellena end esitleb. Virtuaalmaailmas on oht sattuda seksuaalkuriteo ohvriks ning alaealiste osas pannakse selliseid tegusid toime üha enam. Seetõttu tasubki kainelt kaalutlev olla enne, kui otsustad oma uuele juhututtavale mõne pildi saata või tema ettepanekul veebikaamera ees piinlikes situatsioonides esineda. Kõik, mis sa endast Internetti üles laed, sinna ka jääb ega kao sealt kunagi, ja isik, kellele sa faile saadad, saab neid korduvalt kasutada. Kurjategijad kasutavad neile saadetud materjale ka väljapressimiseks, ähvardades materjalid avalikustada, kui nõudmisi ei täideta.

Kurjategijad varitsevad ohvreid seal, kus neid kõige rohkem leidub: mängude lehed, suhtlusportaalid, foorumid ning isegi ajalehtede kommentaariumid.

Virtuaalmaailmas on oht kaotada identiteet. See tähendab, et keegi avab sinu andmetega mõne konto või kasutab mingil muul moel ära sinu isikuandmeid ja isiklikke fotosid. Sellisel juhul on oluline salvestada võimalikult palju fakte: milliseid andmeid ja pilte on kasutatud, millest saad aru, et kontot tehes on just sind silmas peetud (tegemist võib olla ka nimekaimuga).

Kõik me teame, kui lai mõiste on koolikiusamine ning tänapäeval on sellele lisandunud veel küberkiusamine. Saadetakse halvustavaid kirju, Interneti-lehekülgedele riputatakse üles laimu, luuakse kiusatava nimeline libakonto või võetakse kogunisti mõni kiusatava konto lihtsalt üle. Et küberkiusajat peatada, pead kiusaja blokeerima, kopeerima halvustava sisuga teated ning teavitama portaali omanikku kiusajast.

Laialt levinud arvutikelmused on järgmised: oksjonikelmused – oksjonil ostetud kauba eest on tasutud, kuid kaup ei jõua ostjani; pangakaartide kelmused – inimese teadmata võetakse tema pangakaardiga arveldusarvelt raha välja; krediitkaardipettused ning manipulatsioonid arvelduskontoga – inimese teadmata, nõusolekuta on tema arvelduskontolt tehtud rahalisi tehinguid.

Arvutikelmustena on vaadeldavad ka mobiiltelefonidega tehtavad pahateod. Noortel on raske mõista, et telefonis paiknev SIM-kaart on tegelikult reaalne raha, mis kajastub iga kuu lõpus arvena. Mobiiltelefoni kaotamine või vargus võib minna maksma palju rohkem, kui ainult telefoni väärtuse, kui SIM-kaarti pärast telefoni kaotamist või varguse avastamist ei sulgeta. Kui telefoni satub valedesse kätesse, on sellega võimalik helistada eritariifiga numbritele, kanda rate.ee kontole SOL-e jne ning paraku ei toimi selliste eriteenuste puhul operaatorite blokeering arve piirmäära osas.

Samuti tuleb teada, et ka virtuaalmaailmas on teiste inimestega halvasti käitumine lubamatu ning anonüümsus, mis arvutiekraani taga istudes tekib, on näiline, sest igast tegevusest jäävad maha jäljed, mida on hiljem võimalik tuvastada.

Soovitusi noortele:

• Mõtle enne, kui tegutsed!

• Ära tee midagi sellist, mida sa päris elus ei teeks!

• Internetis teiste suhtes halvasti käitumine ei ole aktsepteeritav.

• Interneti anonüümsus on näiline – Internetti jääb sinust maha palju jälgi.

• Ära usalda alati seda, mida näed!

• Julge rääkida – vanemad, õpetaja, sõbrad, vanemad õed/ vennad.

• Kahjulikud tegevused peata – blokeeri, kopeeri, reageeri!

• Ebaseaduslikust sisust anna teada politseile või vihjeliinile: www.vihjeliin.ee.