AS GoBus Hiiumaa regiooni juhataja Enn Randmaa ütleb, et tema ei pea antud rikkumist tõsiseks: "Inimlikust seisukohast oli bussijuht vastutulelik ja võttis peale kõik reisijad, kes soovisid sellel õhtul Hiiumaale sõita," kommenteeris Randmaa.

Aeg-ajalt kohtab ka muudel liinidel neid, kes nuruvad ennast bussi peale ning on valmis terve tee seisma. Kuidas sa peaaegu nutvat tegelast ikka hätta jätad või saad keeldudes hoopis ropu sõimu osaliseks. Seadused ütlevad selgelt, et tavalistes kaugliinibussides ei tohi seisjaid olla.

Seisukohad ainult kindlatel tingimustel

Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonna komissari Riho Tänaku sõnul on kaugliinibussides seismine keelatud just turvalisuse kaalutlustel. Bussidele, milles seisukohad on lubatud, kehtivad väga spetsiifilised nõuded näiteks kinnihoidmiskohtade, istmevahede, salongi kõrguse, aga ka näiteks nurkade teravuse osas. "Õnneks ei ole enam väga levinud üheksakümnendate alguses suhteliselt tavapärane pilt, kus kaugliinibussis seisis mitte ainult üks-kaks reisijat vaid nii palju, kui mahtus. Tegelikult on tegemist äärmiselt ohtliku olukorraga, kuna isegi äkkpidurdus võib sellises situatsioonis lõppeda tõsiste vigastustega, rääkimata siis veel kokkupõrkest. Inimesel on lihtsalt füüsiliselt võimatu ennast maanteekiirusel ise kinni hoida. Liiklusõnnetuste seas on mitmeid hoiatavaid näiteid, kus ka linnaliinibussis on reisija pidurduse tõttu nii tõsiselt kukkunud, et vajab arstiabi," räägib Tänak.

Marsajuht kamandas seisjad põrandale

Kui bussis on seisukohad lubatud, siis ei tohi tema kiirus ületada 60 km/h ning üldjuhul lubatakse seda vaid asulasisestel teedel. Need nõuded kehtivad ka väikebussidele. Niisiis peab olema piisavalt kinnihoidmiskohti, ruumi ning kehtib kiirusepiirang. "Politsei praktikas on ette tulnud ka anekdootlik juhtum, kus Jüri-Tallinna liinil marsajuht politseipatrulli nähes kõik püstiolijad pikali bussi põrandale kamandas," meenutab Tänak.

Kommertssõidukeid kontrollib politsei eelkõige igapäevase liiklusjärelevalve käigus, kuid ka erioperatsioonide raames. Samuti vihjete alusel.  Näiteks Põhja Prefektuuris on loodud raskeveokite ja busside kontrollimiseks eraldi üksus, et tagada süsteemne järelevalve just selles valdkonnas. "Viimane niiöelda regulaarne kontroll oli juuli viimasel nädalal, kui politsei kontrollis Eestis üleeuroopalise liikluspolitsei teemanädala raames kokku 141 bussijuhti. Avastati üks alkoholi tarvitanud bussijuht, viis bussijuhti olid läinud üle lubatud töö- ja puhkeajast ning seitsmel juhul oli probleeme sõidumeeriku kasutamisega. Tehnilisi probleeme oli kahel bussil ning neist ühel keelati ka edasisõit. N.ö ülerahvastatud busse ei avastatud," räägib Riho Tänak.

  • Bussi-, trammi-, trollibussi- või autojuhi poolt bussi-, trammi-, trollibussi- või taksoveo või pagasiveo nõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
  • Kõige enam levinud rikkumine kaugliini transpordiga seoses on turvavarustuse mitte kasutamine reisijate poolt. Bussijuhi meeldetuletust turvavöö kinnitada tasub tõsiselt võtta, kuna pidurduse või õnnetuse korral vähendab see kindlasti vigastusteohtu, mistõttu nõuab seda ka seadus.

Hea lugeja, kas oled näinud, et kaugliini bussijuhid võtavad peale seisvaid reisijaid, kuidas sellesse suhtud? Oled ehk ise nii reisinud?