Mõni neist astub üle kooli läve esimest korda. See rõõmus sündmus on tõsine katsumus paljude

perede eelarvele, kuna kulutused kooliminekuks on üpris suured. Et leevendada auku rahakotis, maksab Tallinn esimest korda kooliminevate jütside vanematele ranitsatoetust.

Tuletan meelde, et esimesse klassi minevale lapsele võib ranitsatoetust taotleda 3 kuu jooksul kooliaasta algusest: septembris, oktoobris ja novembris. Taotlus makstakse vanematele või hooldajale tingimusel, et vähemalt aasta enne lapse esimesse klassi minekut on üks lapsevanematest
rahvastikuregistri järgi elanud Tallinnas, on Tallinna elanik, elab samal aadressil taotlejaga ning asub õppima Tallinnas asuvas koolis.

Head esimeste klasside lapsevanemad, ärge unustage taotlust esitada Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalosakonnale!

Samuti oodatakse sotsiaalosakonnas üks kord aastas sünnipäevaks makstava pensionilisa taotlevate pensionäride avaldusi. Pensionilisa taotlust võivad esitada vanadus- või invaliiduspensioni saavad isikud ning täiskasvanud, kes saavad rahva- või toitjakaotuspensioni. Tuletame meelde, et avaldus tuleb esitada sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul.

Saavad Kristiine vähekindlustatud elanikud ka taotleda soojusenergia hinnatõusu kompenseerimist.
Antud toetust saavad rahvastikuregistrisse kantud Tallinna elanikud, kelle keskmine netosissetulek ühe pereliikme kohta on kütteperioodil alla määratud miinimumi. Soojusenergia hinnatõusu kompensatsiooni makstakse arvestusega 18 m2 elamispinda ühe pereliikme kohta ning lisaks 15 m2 pere kohta.

Täpsema informatsiooni saamiseks nende ja teiste Tallinnas makstavate toetuste kohta võib pöörduda Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalosakonda telefonil 645 7140.

Tähtis informatsioon Kristiine elanikele: Tallinna linn valmistub koduomanikke maamaksust vabastama. 2012. aasta 1. jaanuarist vabastatakse maamaksust 1500 m2 majaalust elamumaad.

Maksuvabastuse avaldusi saab esitada alates 1. septembrist 2011.

Rohkem infot maamaksuvabastuse taotlemise tingimuste kohta saate lugeda sellest Kristiine Lehest. Lisaks saadetakse kõikidele linnaosa elanikele kirjad põhjalikuma informatsiooniga.
Kõike head!