Margus Tõrva, ettevõtte juhtaja, on sündinud 4. detsembril 1971. aastal Pärnus. Toonane elukoht oli Are alevikus. 1988. aastal kolis pere Parisselja külla, kus ta elab tänaseni. Õppinud on Margus Are Põhikoolis ja Pärnu-Jaagupi keskkoolis. Töömehe aega alustas ta 1989. aastal Pärivere sovhoosis autojuhina. Hiljem on ta töötanud ehitusel ja üks hetk tekkis mõte luua oma ehitusfirma, mis on edukalt töötanud siiani. Igapäevatöö kõrvalt on ta leidnud aega oma kodutalu renoveerimiseks, taastades kauni maalähedase talukoha.

Margus on oma asjaajamistes alati väga täpne, korrektne ja selgesõnaline. Ta ei sõlmi ühtegi kokkulepet enne, kui on selgeks arutatud iga pisemagi detaili. Lisaks on ta väga osav läbirääkija ning hea koostööpartner, kes suudab alati leida lahendusi tellija soovide täitmiseks, seejuures jäädes kindlaks kõrgetele kvaliteedinõuetele ja põhimõttele, et ei ole olemas odavat ja head. Margus lööb usinalt kaasa ka avaliku elu tegemistes, osaledes volikogu maakomisjoni töös ja sponsoreerides erinevaid kohalikke üritusi.

Leiame, et Margus Tõrva on oma ettevõtet juhtides aidanud palju kaasa kohaliku elu edendamisele, pakkudes tööd paljudele valdavalt kohalikele ehitusmeestele ning tema asjaliku ja maalähedase mõtteviisi tõttu on ta heaks koostööpartneriks igale asutusele, ettevõttele ja inimesele, mistõttu väärib ta igati Are valla 2011. aasta parima ettevõtja tiitlit.