oli Tõnis Rass. Uutes ruumides hakkasid tööle konstaabel, perekonnaseisuametnik ja vallasekretär.

Nõukogude perioodil on majas asunud täitevkomitee ja ambulatoorium. Praegu seisab maja tühjana

ning laguneb.