Suurima projekti, vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisega oleme jõudnud ehitushankeni. Siin oli väikeseks tagasilöögiks, et KIK vähendas juba eraldatud toetussummat ca 15%. Selle tulemusena pidime vähendama juba planeeritud tööde mahtusid ja seda just üldiselt uute ühenduste ärajätmise arvelt. Loodame siinkohal teie mõistvale suhtumisele. Eks me ehitame seda süsteemi järgmises etapis edasi sealt, kus me selle projektiga lõpetame.

Valla 2012-nda aasta eelarve soovid oleme välja selgitanud. On kurb tõdeda, et meie soovid on ca neljandiku võrra suuremad meie võimalustest. Järjest vähenev elanikkond ning vähenev õpilaste arv koolis vähendab meie eelarve tulusid märkimisväärselt. Täna puuduvad meil eelarvest vahendid arendustegevuseks. Detsembri volikogus saab toimuma eelarve esimene lugemine. Loodan, et lugupeetud volinikud võtavad seda tõsiselt ning aitavad välja mõelda - teha saame tänases majanduslikus kitsikuses vähe ja seega peame tegema õigeid asju.

Mina usun, et eelarve vastuvõtmise ajaks on õiged valikud volinikel kokku lepitud ning eelarves ka rahaliselt kaetud.

Vallavalitsusel on hea meel ka selle üle, et viimase kahe aastaga oleme läbi närinud tüütust bürokraatiast - maade munitsipaliseerimine, hoonete, teede ja tänavate kandmine registritesse ja selle ettevalmistamine ja töö kahe planeeringuga. Need kõik on tegevused, mida tavakodanik ei näe, aga mis võtavad ära väga suure osa ametnike tööajast. Loomulikult ei ole see töö veel lõppenud, aga see ei takista enam meie arendustegevust nii palju kui varem.

Kultuur on kindlasti valdkond, mis paistab ka teieni. Ma usun, et sügisperioodil on kultuur väga jõuliselt kogu Misso vallas nähtavale tõusnud. Selle taga on kindlasti värskem suhtumine kultuuri ja selle tarbijatesse ning loomulikult paranenud koostöö erinevate allasutuste ja vabatahtlike kultuurihuviliste vahel.

Võru maavanem Andres Kõiv ja vallavanem Urmas Peegel Misso valla 19. aastapäeva torti lahti lõikamas

Võru maavanem Andres Kõiv ja vallavanem Urmas Peegel Misso valla 19. aastapäeva torti lahti lõikamas

Lõpetuseks soovin teile kõigile rahulikku jõuluaega, aega enda ja pere jaoks, kordaminekuid, nii mõnegi unistuse täitumist, kamaluga optimismi ja võimalust näha ka väikeseid häid asju ning nendest rõõmu tunda.

Rahulikke jõule ja head uut aastat!