Meie ühendus valmistas huvitava kava, Tapa ukrainlasi esindasid Pärnus koor Žuravuška, trio Kumuški ja vokaalduett.

Tapa koori esituses kõlas kaunis ja energiline laul „Aastad mööduvad", duett kooseisus Irina Salomatina ja Tatjana Tsuvpilo esitas lüürilise laulu „Ema pats" ja meie trio (Irina Salomatina, Tatjana Ljankevitsus ja Tatjana Tsuvpilo) esitas rahvalaulu „Oh, sa mu jõekene". Tapa seltsi Koit esinemine oli üllatavalt menukas, saalis kõlas „Braavo"!

Selts soovib kaasa lüüa ka teistel vabariiklikel üritustel, mida korraldavad Eestis tegutsevad ukraina rahvusseltsid.

Täname Tapa vallavalitsust, kes abistas meie ühingut Pärnu festivalil osalemisel.