Elanikke paigutades võetakse arvesse nende diagnoose, et kokku satuksid elama omavahel sobivad inimesed ning tekiks turvaline ja rahulik keskkond, samuti arvestatakse praeguses elukohas kujunenud sõpruskonda ja püütakse neid sidemeid mitte lõhkuda.

Lehenurme sõnul vähemalt alguses Sinimäe hoolekandekülas vabu kohti ei jää. "Edaspidi neid võib tekkida. Kui võimalik ja lähikonnas on nõudlust, on meil mõttes luua paar nn intervallkohta - pakkuda ajutist hooldusteenust näiteks paari nädala või kuu kaupa."

Uutesse majadesse vajaliku sisustuse jaoks korraldatakse eraldi hanked, mõndagi toovad maja tulevased elanikud ise kaasa. "Kui keegi on endale soetanud funktsionaalvoodi või on tal isiklik kapp, siis loomulikult võib ta selle uude kohta kaasa võtta," märkis Lehenurm.

Algselt kavas olnud tegelusmaja ehitamine lükkub kaugemasse tulevikku - nii Sinimäel kui teistes rajamisel olevates hoolekandekülades. "Kuni kõik ehitushanked pole lõppenud, ei tea me, palju raha järele jääb," ütles Lehenurm. "Esialgu püüame võimalikult ära kasutada kohapealseid võimalusi - päevakeskusi, rahvamaju, ujulaid ja muud."

Hoolekandeküla elanikele tahetakse koostöös kohalike ettevõtjatega leida jõukohast rakendust. Lehenurme sõnul on nende kliendid tegevad näiteks põllu-, aia- või laudatöödel, aga ka ettevõtetes abitöödel või lihtsamatel komplekteerimistöödel. Kõik see peaks aitama küla elanikel kohaliku kogukonnaga paremini kohaneda - ja vastupidi.

Kui palju Sinimäe hoolekandekülas elama hakkavad inimesed seal pakutavate teenuste eest maksma hakkavad, pole veel selge.

"Teenusekoha hind koosneb professionaalsest teenusest, mille tasub meile inimese eest riik, ja inimese omaosalusest ehk majutus- ja toitlustuskulust, mida maksab iga klient ise," selgitas Lehenurm. "Professionaalses teenuses sisalduvad igapäevaoskuste õpetamine, juhendamine ja muud tegevused, mis on suunatud inimese elukvaliteedi tõstmisele, lisaks ka näiteks käsimüügiravimid ja mähkmed ning see on ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul 382 eurot kuus. Toidu- ja majutuskulud on kodude lõikes erisugused ning sõltuvad konkreetsetest kuludest selles kohas, nende suurusjärk on vahemikus 190-220 eurot kuus."

Tööle asub hoolekandekülas umbes 20 inimest. Nende leidmiseks korraldatakse kõigepealt sisekonkurss, pakkumaks uut kohta suletavate hooldekodude töötajatele, ning seejärel vajaduse korral avalik konkurss. Uued töötajad saavad koolitust töö kõrvalt.