Luhamaa külaplatsi detailplaneering on valminud ning esimene avalik tutvustamine toimunud. Sellega loodame augustiks ühele poole jõuda ning siis alustame koostöös Luhamaa külaseltsi tööka perega sisulise tööga. Oleks hea, kui me sel aastal veel saame platsi puhtaks, tiigi kaevatud ja selle väljakaevatud mullaga platsi tasandatud ning ka muruseemne külvatud. Siis oleme valmis 2013-nda aasta augustis võõrustama külalisi Setomaa Kuningriigi päeval juba oma enda külaplatsil.

Alanud on ka sisuline töö vallakeskuse energiatõhusamaks muutmisel. Veebruari lõpus esitasime rahastuse taotluse EST-LAT-RUS programmi. Projekti eesmärgiks on vallakeskuse energiakulu kokkuhoiu saavutamise 70%. Koos Misso aleviku detailplaneeringu menetlemisega on töös maa munitsipaliseerimine vallakeskuse maaküttele üleviimiseks. Esimesi nähtavaid tulemusi võib oodata ehk 2013-nda aasta lõpuks.

Luhamaa tööstusala äriplaaniga soovime samuti käesoleval aastal valmis saada.

Misso aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine algab juba kevadel, kui lepingud saavad allkirjastatud. Palume teiepoolset mõistvat suhtumist ja kannatliku meelt, sest siis kaevatakse suur osa Misso alevikust üles. Selgitamist vajab veel maamaksu tõus. Palju siis tegelikult maks numbriliselt tõusis ja milleks raha kasutatakse?

Volikogu on andnud vallavalitsusele väga selged juhised - kõik see raha läheb valla arendustegevusse. Arendatavad objektid on: Misso aleviku väikelaste mänguväljak; Luhamaa külaplats; Vallakeskuse rekonstrueerimine/ sotsiaalabikeskuse projekteerimine; Misso staadioni rekonstrueerimiseks ettevalmistamine; jõusaali rekonstrueerimine. Enamus objektide arendamisel kasutatakse valla raha ainult omafinantseeringute katmiseks. Põhiosa kuludest kaetakse abirahadega.

Palju reaalselt maamaks tõusis? Näiteks 20 ha suuruse metsamaa maaüksuse omaniku jaoks tõusis uute maamaksumäärade järgi maamaks ca 82-lt eurolt 97-le eurole, mis on 15 eurot, pisematel elamukruntidel (nt 0,5 ha), mis on levinud pigem alevikus, tõusis maamaks ca 1,25 eurot ning nt 5 ha suurusel talumaal, millel on lisaks õuemaale ka kõiki teisi kõlvikuid (põld, mets, rohumaa ja ka tiik), tõusis maamaks ca 2,8 eurot aastas.

Ei saa me üle ega ümber ka palju emotsioone tekitanud valla kohtuskäimistest ja sellega seotud raha kulutamisest. Kinnitan Teile, et Misso vald ei ole mitte kedagi kohtusse kaevanud, ega kavatse seda ka lähitulevikus teha. Meie oleme olnud sunnitud siinkohal ainult valda kaitsma. Kohtusse on kaevatud meid ja vaidluste keskpunktis on 2008-nda aasta augustis Misso vallavolikogu poolt kehtestatud Männi kinnistu detailplaneering Luhamaal. Kuna mina ja tänane volikogu veel toona vallamajas ei istunud ning otsuseid ei teinud, siis ehk oskab teemat täpsemalt kommenteerida nimetatud planeeringu kehtestamise päevani volikogu juhtinud Ebe Zeerus, kelle kommentaarid selle planeeringu osas on lisatud eraldi artiklina. Kinnitan, et erinevad kohtuastmed ei ole langetanud valla kahjuks veel mitte ühtegi süüdimõistvat otsust. Vastupidi - meil on tänase seisuga erinevatest kohtuastmetest ette näidata 8 õigeksmõistvat otsust.

Samuti on kohus välja mõistnud vastaspoolelt Misso valla kasuks kohtukulud summas 11135,08 €, vastupidi aga mitte sentigi. Paraku on kaebaja kõik need otsused edasi kaevanud ning seetõttu ei ole meil hetkel ühtegi lõplikku kohtulahendit. On siililegi selge, et siin on tegemist äritüliga, mille lahendamiseks kasutatakse vahendina ära valda. Aga lõpliku otsuse teeb ikkagi kohus. Seega jääb meil üle ainult oodata.

Lõpetuseks tänan Hino külaseltsi liikmeid ja nende abilisi suurepärase vastlapäeva korraldamise eest!

Kaunist kevade algust Teile!