a_ta.jpg

Nordecon AS on oma piirkonnas, Saku idaosas, nt Kannikese ja Ülase tänava ümbruses (nn Saku II) jõudmas vee-, heitvee- ja sademeveekanalisatsiooni trasside ehitusega lõpusirgele ning ees seisab teede ja tänavate ning haljastuse taastamine. Eelseisvate taastustööde läbiviimise ladususe tagamiseks on koostatud ajagraafik. Vastavalt graafikule algasid taastustööd Aasa tänavalt, juuni alguses saavad uue katte Põik, Aasa, Asula ja Silla tänav. Juuli alguses saavad suurematest tänavatest uue asfaltkatte Tamme tee, Ülase ja Kannikese tänav. Haljastustööd kestavad plaanikohaselt kuni käesoleva aasta juuli keskpaigani - siis lõpetab Nordecon AS oma piirkonnas teede ja tänavate taastamise.

Skanska EMV AS ehitab vee-, heitvee- ja sademeveekanalisatsiooni trasse Saku aleviku põhjaosas (nn Saku III) ja hakkab samuti oma piirkonnas töödega lõpule jõudma. Hetkel käivad ehitustööd veel Pensu elamurajoonis. Pooleli on tööd ka Laane tänava lõpus, kuid see ei sega tänavate taastamisega alustamist. Esitatud ajagraafiku järgi algavad lähipäevil tööd Tammemäe, Jõe, Tormi ja Kullerkupu tänavatel ning Tariku piirkonnas. Teed ja haljastus peaksid korda saama käesoleva aasta juulikuus.

*

Vt teede taastamise ajagraafikuid AS Saku Maja kodulehelt www.sakumaja.ee alajaotusest "Tööde ajakava"