„Näidend oli vahva ja mõnusalt ette kantud. Sellises vormis käsitletud õpetused peaksid ka paremini meelde jääma," jagas oma muljeid Märjamaa vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Katrin Aasamaa.

Järgnesid erinevad töötoad, milles käsitleti esmaabi, liiklus- ja tuleohutust, naabrivalvet, vaegkuulmist ja -nägemist või kuidas vältida metsa eksimist, menukas oli virgutusvõimlemine ja arsti loeng, kus kõneldi vigastuste ennetamisest. Samuti sai valmistada erinevaid taimeteesid ja osta ravimtaimede istikuid. Ohutuspäeva lõpetas Reet Linna kontsert.

Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska: „Arvasime, et kontsert on selle päeva suur tõmbenumber, aga muist võimalikke osalejaid eelistas kohaletulemise asemel juba aiatöödega tegeleda."

Ohutuspäeva korraldaja, politsei- ja piirivalveameti juhtivspetsialist Margut Jõgisoo: „Meie eesmärk oli teha ennetustööd, teavitada inimesi võimalikest ohtudest ja korrata üle vajalikud teemad. Osales üle 60 huvilise Märjamaa ja Vigala vallast. Tagasisidelehtede põhjal võib öelda, et päev läks korda." Üks osaleja märkis, et töötubasid oli isegi liiga palju ja kahjuks ei saanud kõigis osaleda.

Teine hindas seda, et näiteks tuleohutuse teemal sai esmalt oma teadmisi testida ja seejärel lisati vajalikud õpetused, samuti sai materjali kaasa, mida kodus edasi uurida. Kolmas kinnitas, et selline päev võiks edaspidigi toimuda.