Kristiine linnaosas Linnu tee, Haraka, Lõokese ja Tondi tänava vahelises kvartalis paiknevale 1,88 ha suurusele maa-alale koostas detailplaneeringu Linnaruumi OÜ. Lisaks koolihoone laienduse ja staadioni kavandamisele antakse detailplaneeringuga lahendus koolihoone ja Tondi tänava vahele jäävale pargialale.

Tallinna linna omandis oleval sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Tondi tn 40 kinnistul asub Tallinna Tondi Põhikool. Planeeritavast alast lääne ja põhja suunas on eramute kvartal, ida ja lõuna poole jäävad valdavalt 2-4-korruselised korterelamud ning ärihooned.

Planeeritav ala paikneb logistiliselt soodsas asukohas - ala idapiirile jääv Tondi tänav on linnaosa tähtsusega magistraaltänav, mida mööda on tagatud hea ühistranspordiühendus teiste linnaosadega.

Tegemist on avaliku huvi seisukohast Tallinna linnale olulise detailplaneeringuga, millega kavandatu on piirkonda sobilik ja igati põhjendatud. Detailplaneeringulahendus vastab Tallinna üldplaneeringule, on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid