Ühel hetkel aga otsustasime, et alustame tegevusi, mida ruumide puudumine ei takista. Novembris registreeriti Otepää Perekeskus MTÜ, mille eesmärk on luua Otepääl lastega peredele sõbralik, mitmekülgne ja pidevalt arenev keskus, mis aitab suurendada perekonna ühtekuuluvustunnet ja pakub ühtviisi arendavat keskkonda nii kohalikele lastele ja lapsevanematele kui ka külalistele väljaspoolt Otepääd. Tegevuse üks peasuundi on ka väikelastega perede sportimise ja vabaaja veetmise võimaluste suurendamine Otepää piirkonnas lastehoiu teenuse pakkumisega.

Juba samal kuul teavitasime kohvikus l.u.m.i. uuest MTÜst ja õhtut ilmestas kauge külaline - suhteterapeut ja koolitaja Rebecca Sears Washingtonist, kes rääkis paarisuhete olemusest ja suhete muutmise võimalustest.

Sügisel kirjutasime projekti, mille raames taotlesime sotsiaalministeeriumilt raha lastevanematele mõeldud koolituse „Gordoni Perekooli" läbiviimiseks. Taotlus rahuldati ja veebruaris alustas 28 lapsevanemat suhtlemistreeninguga, mis lõppes aprillis. Kursused viidi läbi Otepää Pähklikese lasteaia ja Pühajärve põhikooli ruumides.

Gordoni Perekool on mõeldud lastevanematele, kes soovivad, et lapse ja vanema suhetes oleksid esikohal vastastikune usaldus, mõistmine, vastutuse võtmine, lähedus ja armastus. Kursusel käsitletakse praktiliste harjutuste, arutelude ja lühiloengutega järgmisi teemasid:
- Kuidas aidata lapsi nende probleemide lahendamisel
- Kuidas kehtestada end laste mittesallitava käitumise puhul
- Kuidas lahendada vajaduskonflikte nii, et mõlemad osapooled jääksid rahule
- Kuidas lahendada väärtuskonflikte nii, et suhted jääksid endiselt heaks

Parima ülevaate saab kursusel osalenute mõtteist:

Kadi: „Usun, et Gordoni perekool andis mulle kätte suuna, mis viib heade suheteni. Üks olulisemaid oskuseid, mille omandasin, oli lapse ja minu probleemi eristamine. Samuti sai kinnitust teadmine, et mul ei olegi vaja last iga hinna eest endale allutada, temalgi on omad soovid ja vajadused. Oluliselt vähenes hirm tuleviku ees. Selle perioodi vältel õppisin palju paremini ennast analüüsima ja tõdesin taaskord, et laps on meile parim õpetaja. Arvan, et nüüd olen oma lapsele paremaks eeskujuks." Tuuli: „Gordoni Perekoolis sain kinnitust sellele, et suhteid lapsega kui ka teistega tuleb väärtustada. Omandasin oskusi, mida on võimalik kasutada erinevates suhetes nii, et mõlemad osapooled on võrdsed ja suhtuvad üksteisesse lugupidamisega. Paljud lastekasvatusega seotud probleemid, mis varem tundusid tõsised, on tegelikult tühised. Lapsi ei tuleks nii väga kasvatada, kuivõrd lasta neil endil kasvada ja nende isiksusel areneda. Neid kuulates õpime ka ise palju. Soovitan perekoolis osaleda, sest soe ja lähedane suhe oma lapsega on kindlasti paljude lapsevanemate unistus!" Henno: „Nagu remondimees kasutab kruvikeerajat, haamrit või mutrivõtit vastavalt olukorrale, on ka suhtlemises erinevaid situatsioone.

Gordoni perekool õpetas neid olukordi ära tundma ("kellel on probleem"), identifitseerides olukorra jaoks kõige efektiivsema tööriista (ehk tehnika). Stsenaariumide läbimängimine näitas, kui erinevalt positiivselt need, võrreldes traditsiooniliste tehnikatega, mõlemale osapoolele mõjuvad. Kuigi Gordoni perekool lähenes asjale vanema-lapse suhte keskselt, on need teadmised ja oskused osutunud täiesti universaalselt ja efektiivselt rakendatavateks kõiksugustes suhetes. Mulle tunduks vägagi mõistlik, kui vald/linn lapsesünnitoetuse asemel/kõrval värsketele lapsevanematele sellele koolitusele kindlustaks vähemalt ühe koha."

Kristel: „Mina sain sellelt kursuselt küll väga palju. Mind/minu suhtumist on kõige rohkem muutnud sõna "kuulamise" tähendusest arusaamine. See on tõeline imerohi suhetes nii laste kui ka täiskasvanutega. Enda meelest ei ole ma kunagi laste tarkust alahinnanud, kuid tegelikult varem ei kuulanud ma neid üldse! Selle kolme kuuga (kursuse algusest) on mul suhe vanema tütrega tõesti palju lähedasemaks muutunud (kuigi meie suhe oli ennemgi väga hooliv ja armastav).

Teiseks: SUHE on oluline. Ehk sina ja mina ja meie vajadused. Minu jaoks on see mõte hästi vabastav.

Ja kolmandaks - konflikte ei pea kartma. Konflikti lahendamine on väga põnev ja loominguline." Kuna tagasiside kursusele oli väga positiivne ja huvi kursuse vastu on jätkuv, siis plaanime järgmise projektiga alustada eeloleval sügisel. Kuna pereelu kvaliteedi määrab suuresti lastevanemate omavahelise suhe, oleme kutsunud juulis Rebecca Searsi taaskord Otepääle. Pakume praegustele ja tulevastele vanematele võimalust osaleda maailmas kõrgelt hinnatud kursusel „Teekond soovitud armastuseni". Tegu on maailmaklassi koolitaja ja koolitusega. Rohkem infot: https://sites.google.com/site/teekondsoovitudarmastuseni/ Otepää Perekeskuse unistus on luua igasuvine suhtekursuse traditsioon, kus just Otepäät saavad alguse positiivsed suhtemuutused, mis kanduvad üle Eesti ja väljapoolegi. Otepää Perekeskuse tegemisi juhivad Kadi Kruuse, Maarja Raud ja Sille Jõgeva.