Olen iseõppija. Ülikoolist sain kaasa hoopis geoloogiainseneri hariduse. Töötasin Keila Geoloogias ja hiljem Tallinnas Geoloogia Instituudis. Juba siis huvitas mind arvutimaailm, viisin geoloogilised andmed arvutisse ja lõin programme, kuidas neid paremini kasutada.

Mis oli registri loomise juures kõige keerulisem?

Kõige keerulisem oligi 1994-1996. Vallavalitsuse ametnike töökohustused ei olnud veel paika pandud, palju asju sai vaidlustada, rohkesti oli konflikte. Klooga ja Keila-Joa sõjaväelinnaku elanikest enamus lahkus Eestist, valla elanike arv langes 2700 piirini. Näiteks Kloogal, kus elanikke oli üle tuhande, jäi sõjaväeosa lahkudes alles 200. Majad aga tühjaks ei jäänud - nüüd on Kloogal jälle üle 1100 elaniku.

Kui palju on täna vallas elanikke?

1. augusti seisuga oli 4860 elanikku. Viimastel aastatel tuli elanikke juurde igal aastal, praegu on arv stabiliseerunud.

Kus on kasv olnud kõige suurem?

Laulasmaal. Elanikke on seal juba 500- 600 vahel. Pärast seda, kui Laulasmaale ehitati kool ja lasteaed, hakkas elanike arv kohe kasvama. Seda suuresti Tallinna arvelt, sest paljud suvilad kohandati aastaringseks elamiseks ja linna tööle käia ei ole kauge. Laulasmaa on elanike hulgalt ette läinud nii Leholast, Karjakülast kui ka Keila-Joast. Kui kaks viimati loetletut on alevikud, siis Lehola on küla staatuses, ehkki elanikke on seal rohkem.

Kui palju on vallas elanikke kümne aasta pärast?

Erilist tõusu ei julge prognoosida, Tallinna eeslinnaks meie vald vaevalt et muutub. Pigem on seda Harku vald, kes on kasvanud ja kasvab ka edasi eriti jõudsalt. Jätkub tendents, et inimesed liiguvad tööd otsides suurtesse linnadesse või nende lähedale. Karksi- Nuias, kus ma keskkooli lõpetasin, väheneb valla elanike arv igal aastal saja võrra.
_________________________________________________

Info
Keila valla teenetemärk on valla autasu, mis antakse füüsilistele isikutele vallale osutatud eriliste teenete eest. Valla teeneteplaat on valla autasu, mis antakse juriidilistele isikutele vallale osutatud eriliste teenete eest. Sellel aastal pälvisid teenetemärgi valla registripidaja Kalev Orgla ja vallas elav laulja ning mitmete laulude autor Uno Loop. Lisaks antakse 2011. aasta teenetemärk üle Laulasmaa Kooli esimesele direktorile Jüri Alterile, mida eelmine vallavalitsus millegipärast ei teinud. Keila valla teeneteplaadi saab tänavu Eesti Noorsootöö Keskuse Kloogaranna Noortelaager.