Endiselt kaevatakse alevikus trasse maasse. Siinkohal tahan vastata viimase aja põhiküsimusele - millal see kõik korda tehakse, mis hetkel kaevamisest maha on jäänud? See päev on 15. oktoober, mil lepingu kohaselt peab olema endine olukord taastatud. Seega - veel natuke kannatust.
Hariduse teemal oleme suvel kahel korral koolis arutlenud. Selgus, et kooli seest ei olnud keegi valmis direktori ametikohta vastu võtma ning korraldasime konkursi. Tänaseks on uus direktor valitud ning tema juhtimisel läheme uuele õppeaastale vastu. Valituks osutus Kalmer Kiidma, kelle lühike tutvustus ka käesolevas ajalehes sisaldub. Aidakem üheskoos tal sisse elada ja juhtida kooli selliselt, et võiksime Misso kooli üle uhkust tunda ning hariduse andmine Missos jätkuks veel kaua. Teine oluline hariduse teemaline koosistumine toimus nädalapäevad tagasi ja seal arutlesid Misso valla hariduse teemal lapsevanemad, koolipersonal, kooli hoolekogu, vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed ning külalised. Arutleti teemadel, mida teineteiselt ootame ja mida peame ning oleme valmis tegema, et hariduse andmine Missos säiliks ning areneks. Arutelu kokkuvõtte kirjutan eraldi ning see on lähitulevikus leitav valla kodulehelt.

Suvel oleme põhjalikult tegelenud arengukava koostamisega. Projekt on tänaseks valmis ning läbinud ka arutelu volikogu komisjonides ja volikogus. Ajalehe ilmumise ajaks on ka Teiega avalik arutelu toimunud. Ka täna on Teil veel võimalus kaasa rääkida arengukava sisu osas. Arengukava
esitatakse vallavalitsuse poolt volikogule vastuvõtmiseks septembris - seega toimuvad komisjonides arutelud 10. septembril. Kui Teil on ettepanekuid, siis andke sellest meile teada enne 10-ndat septembrit. Teie mõtted on väga oodatud!

Projektidest niipalju, et vallakeskuse päikeseelektrijaam sel korral KIK-st toetust ei saanud. Küll aga pääsesime EST-LAT-RUS programmis vallakeskuse energiatõhusamaks muutmise projektiga (soojustamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine) teise vooru ning projekti esitamise tähtaeg on 12. september. Elluviimisel on hetkel vallakeskuse projekteerimine Setomaa Arenguprogrammi toel. Arhitekti esimene ettepanek ruumide ratsionaalsemaks kasutamiseks on meil juba käes ning huvilised saavad sellega tutvuda minu kaudu.

Lairiba internetiühenduse kaabli paigaldamisega on jõutud samuti juba Misso alevikku ning veel sel aastal ühendatakse võrku kool ja vallakeskus.

Küberkaitseliidu eestvedamisel oleme esitanud projekti infoturbe parendamiseks ning kaasanud sellesse projekti ka teised Setomaa vallad. Projekti tulemusena on meie elektrooniline info hästi hoitud ja pahade eest kaitstud. Samuti ehitatakse välja elektri varutoide vallakeskuses.

Sügisel algab ka vallal uus hooaeg - uue eelarve ettevalmistamine ja sellega seotud arutelud ning otsused. Võimalike investeeringute tarvis on vaja leida fondid, ette valmistada paberimajandus ning taotlused lisaraha saamiseks, et jõuda soovitud lõpptulemuseni. Sügis on toonud muudatusi ka töötajate osas, kuid sellest lähemalt siis kui muudatused toimunud ning uued inimesed ametis.
Lõpetuseks soovin Teile kaunist sügist, õnnestumisi tööl, koolis, ettevõtmistes ja isiklikus elus!
Ootan Misso 20. aastapäevapeole 7. septembril Misso Rahvamajas.