Depressiooni puhul on inimesel pikemaajaliselt halb meeleolu, vähe energiat ja miski ei paku enam rõõmu. Lisaks võib alaneda tähelepanu kontsentratsioonivõime, langeda enesehinnang, tekkida süütunne ja pessimistlik suhtumine tulevikku, enesekahjustuse- või suitsiidimõtted või häiritud uni ja söögiisu. Kui sellised probleemid kestavad pikema aja jooksul, võib tegu olla depressiooniga.

Keda ootate oma koolitusele?

Koolitusele on oodatud inimesed, kes tunnevad, et neil on depressiooniga probleeme. Ametlikku diagnoosi ega arsti saatekirja pole vaja, piisab sellest, et inimene ise arvab, et tal võib sellest infost kasu olla. Samuti on teretulnud ka depressiooniprobleemidega inimeste lähedased, kes saavad läbi koolituse paremini aru, mis toimub depressioonis inimese sees ning kuidas teda aidata.

Kas eestlane ei ole liialt kinnine, et osaleda teie pakutud rühmatöös?

See on tegelikult müüt. Me viisime aastal 2009 läbi ulatusliku uuringu, millele vastas 1665 inimest. Uuringus küsisime inimeste huvi ja valmiduse kohta osalemaks psühholoogilises rühmatöös. Tulemused olid üllatavalt positiivsed: pea kolmveerand vastajatest ütles, et oleks meeleoluprobleemide puhul huvitatud rühmatöös osalemisest. Takistustena tuli pigem välja, et puudub info või selliste võimaluste kättesaadavus.

Üldjoontes võib öelda, et inimesed oskavad väärtustada kaasinimeste tuge, kogemustarkust ja abi ning on valmis seda ka vastu võtma. Ka meie senine kogemus depressiooni rühmatööga kinnitab seda.

Kas Keila, kus kõik tunnevad kõiki, ei ole liiga väike linn selleks, et siin taolist koolitust korraldada?

Meeleoluprobleemid on väga sagedased ja harilikud probleemid - pea iga kümnes inimene kannatab nende all. Koolitus on võimaluseks saada asjakohast infot ja teadmisi, mis depressiooni puhul aitab. Kedagi ei survestata enda probleemidest rääkima, kui selleks soovi pole, osaleda võib ka lihtsalt kuulaja rollis või kaasa arutleda üldistel teemadel. Rühma õhkkond on sõbralik. Kui on hirm naabriga kokku sattuda rühmas, võib endale meelde tuletada, et ka teistel on oma probleemid, mille pärast gruppi tuldud. Üldiselt inimeste hirm peale esimest korda grupis käimist alati väheneb.

Kes viivad koolitust läbi?

Keilas viin depressiooni ja bipolaarse häire koolitust läbi ja juhin rühmatööd mina. Olen läbinud rühmajuhtide koolitused, osalenud depressiooni rühmatöö programmi väljatöötamises ja viinud läbi depressiooni ning stressikoolitusi.

Kus ja kui sageli on Avitus taolisi koolitusi korraldanud?

Avitus viib depressioonirühma programmi läbi juba 9. aastat.

Seni on koolitused toimunud Tallinnas ja viimased kaks aastat ka Tartus. Rühmatöö eeskujuks on programmid mujalt maalimast - Peter M. Lewinsohni rühmatöö programm „Toimetulek depressiooniga" ja Barcelona bipolaarse häire rühmatöö programm. Samuti on Eesti rühmatöö programmi läbi aastate viimistletud, et see vastaks just meie inimeste vajadustele. Rühmatöös õpitakse, miks tekivad ja püsivad meeleoluhäired, kuidas kujunevad isiksus ja emotsioonid, mida me saame ise muuta ja kuidas ümber kujundada oma mõtteid ja emotsioone.

__________________________________________________________________
Depressiooni ja bipolaarse häire lühikoolitus toimub 11. septembril kl 17.30-21.30 Keila Sotsiaalkeskuses (Keskväljak 17).

Rühmatöö algab 25. septembril ja kestab 9 kuud. Kokku saadakse üle nädala teisipäeviti kl 17.45-19.45.

Lisaks depressiooni grupile alustab 9. oktoobril tegevust lapsevanemate kool. Koos käiakse samuti teisipäeviti kl 18.00-21.00 Hiirekese mängutoas (Haapsalu mnt 31).

Lapsevanemate koolile eelneb samas vanemahariduse lühikoolitus „Psühholoogilise arengu etapid", mis toimub 11. septembril kl 18.00-21.00. Kõigi koolituste osalustasu on 3 eurot kord (soodustus 2 eurot kord kehtib ametlikult registreeritud töötutele ja õpilastele, mittetöötavatele 1,5-3-aastaste laste emadele).

Registreeruda saab aadressil tervemina@avitus.ee (depressioonikoolitus) ja mairis@ avitus.ee (vanemahariduse koolitus). Rühmatöö ja lapsevanemate kooli puhul tuleb registreeruda vähemalt 3 päeva enne koolituse algust.