Harjutused toimuvad kell 9-17, lisaks toimuvad õppused ka pimedal ajal. Kuid kindlasti on neil lõpp enne kell 23.00 ehk öörahu. Samuti ei peeta õppusi nädalavahetustel ning ka mitte igal tööpäeval."

Harku Valla Teataja külastas õppust eelmise kolmapäeva hommikul. Saatjateks brigaadi tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser Oliver Tsarski ning rühmaülem Lauri Teppo.

Leitnant Teppo korraldab paarikümne tulevase sõduri tegevust baasi künklikul maastikul. Tema kinnitusel sobib Türisalu õppusteks väga hästi. Seal on ehitisi ja ka lagedust. Samuti on ala lähedal Paldiskile.

Kuidas tule alt pääseda?

Raketibaasi maaomanike hulgas on riik, omavalitsus ja eraisikuid. "Vahepeal taheti sinna rajada tuuleparki. Aga kuivõrd kõik omanikud polnud nõus, siis jäi asi katki," ütleb Tsarski.

Kui tihti Paldiski sõjamehed vanas raketibaasis õppusi teevad? Tsarski sõnul olid nad viimati Türisalus tänavu veebruaris- märtsis. Kuid seal käib lisaks harjutamas teisigi üksusi. Kõikidest harjutustest on kaitsevägi aegsasti kohalikele elanikele teada andnud. Baasis käivad mängimas ka paintballi harrastajad.

Vahepeal on roheliseks maalitud näoga leitnant Teppo seletanud, mida tuleb lähima tunni jooksul teha. Laigulistes vormides sõjamehed jooksevad maastikule. Kolm Sisu soomukit jäävad vana garaaži varemete juurde. "Täna toimub siin teise kompanii 2. rühma harjutus.

Teema on varitsusse sattumine ja sealt väljatulek. Ehk kuidas tule avanud vastase piiramisest minema liikuda," ütleb Teppo. "Head varjumise kohad on meestele näiteks vallid ja künkad."

Veel hetk ning kohe ründavad teel patrullivaid sõjamehi “vaenlased”. Algab varjumine ning avatakse ka vastutuli. Foto: Allar Viivik

Vaid paukpadrunid

Leitnandi sõnul pidasid nad oktoobri lõpus-novembri alguses õppusi Pakri poolsaarel. Kogu üksus peaks olema Afganistani saatmiseks valmis tuleva aasta aprilliks.

Millistest relvadest õppustel lastakse ning kas kasutatakse lahingumoona? Nii Teppo kui Tsarski kinnitavad, et tulistatakse vaid käsirelvadest ning kasutatakse paugumoona. Suund on Naage poole, et mitte Türisalu rahvast häirida.

Lahingpadrunitega tulistatakse vaid spetsiaalsetes lasketiirudes, nagu Klooga ja Männiku.

Keskpäevaks on käes lõpuks see aeg, kui paukpadrunid välja jagatakse. Algab "tulistamine" oletatava vaenlase pihta. Turmtuli kestab mõned minutid, vigastatuid ega langenuid ei ole. Jaoülemad käsutavad mehed taas kokku ning algab "lahingu" analüüs.

Sõjamehed sõidavad Paldiskist Harku valda Sisu soomukitega. Foto: Allar Viivik

________________________________________________________

Türisalu (ka Keila-Joa) raketibaas

  • Rajati ENSV Ministrite Nõukogu 1946. aasta 27. juuni otsusega. Pindala ulatus 423,2 hektarini
  • 1993. aasta augustis andis Vene armee baasi Eestile üle keskkonnasaastega.
  • Juunis 1993 oli maha kallatud kuni 4 tonni raketikütust, kuid seda oli baasi territooriumil kokku kuni15 tonni.
  • Aastatel 1994-97 puhastati siin üle 1200 kuupmeetri reostunud pinnast. Samuti eemaldati üle 250 kuupmeetri raketikütuse komponendi samiiniga reostunud pinnast.