Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul lammutati kevadel osa uuemast hoonest ning alles jäi eraldi majana spordisaali ja söökla tiib. «Selle hoone esimesele korrusele on projekteeritud Nõmme uus saun, teisele korrusele aga spordisaal. Saun on kavandatud 60-kohaline, millest 30 kohta naistele ja teine 30 meestele. Lisaks saab saunahoone fuajees olema hubane kohvik, kus pärast sauna karastusjooke ja suupisteid maitsta,» rääkis linnaosavanem.

Linnaosavanema kinnitusel saab järgmise aasta sügiseks valmis ka hoone ümbruses olev park, lisaks parkimiskohad, kõnniteed ning nii sauna kui ka spordihoone toimimiseks vajalikud kommunikatsioonid. «Valmib ka Nõmme loodusmaja jaoks kauaoodatud õuesõppe paviljon, millest on rõõmu kindlasti kõigile Nõmme lasteasutuste lastele,» lisas ta.

«Taas kord asume ehitama olulist sotsiaalobjekti, sedapuhku Tallinnas. Nagu ikka, on avaliku asutusena kasutusele võetava hoone ehitamine mõnevõrra huvitavam ja vastutusrikkam sellega kaasnevate erinevate ehituslike nõuete tõttu,» märkis Eventus Ehitus OÜ juhatuse liige Lauri Kaska.

Kuna sauna- ja spordihoone juba olemasolev maht on suhteliselt suur, ent lihtsakoeline ja akendeta, siis see ei sobitu rohelisse Nõmme väikeelamupiirkonda. Arhitektuurne lahendus näeb ette hoone fassaadist kuni 60 cm kaugusel paikneva terasvõrkkonstruktsiooni, millele pannakse kasvama ronitaimed, nt harilik metsviinapuu, mis on talvekülmadele vastupidav, ei ole ilmakaarte suhtes nõudlik ning kasvab 10-20 m kõrguseks.

Ehitustööde teise etapiga on kavas jätkata 2013. aasta sügisel, kui alustatakse nii-öelda põlvkondade maja rajamist vanasse koolihoonesse. Suurem osa majast läheks Nõmme sotsiaalkeskuse käsutusse, kuid sinna tuleksid ka Nõmme linnaosa valitsuse ruumid.

«Kahtlemata on Nõmme keskuse naabrusse sellise mitmekülgse, erinevaid põlvkondi ühendava ja kõigile linnasoa elanikele vajaliku avalike teenuste kompleksi rajamine igati põhjendatud,» ütles abilinnapea Eha Võrk. «Liiatigi leiab tühjaks jäänud koolihoone seeläbi uue väärika rakenduse. Praegu laialipillutult tegutsevate üksuste ühte kohta koondumise tulemusena paraneb kahtlemata ka linnaosavalitsuse töökorraldus, mis muudab ametkondliku asjaajamise linnaosa elanike jaoks tõhusamaks ja kiiremaks ning tervise ja huvide eest hoolitsemise mugavamaks.»

Valdeku 13 krundil paikneva kahe hoone projekti autoriteks on BOA OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ.