Üht tüüpi katses öeldi 60-le osalisele, et neil tuleb kellegi teisega jagada hoopis tööülesandeid. Taas võis inimene ise täitmiseks saada kas kaks lõbusat, ühe lõbusa ja ühe igava või kaks igavat ülesannet. Ning jällegi polnud töö delegeerimises mingit osa sellel, kas inimesi endid oli eelnevalt koheldud heldelt (antud neile kaks lõbusat ülesannet) või võrdselt (üks lõbus, üks igav ülesanne). Ebaõiglane kohtlemine (kaks igavat ülesannet) aga vallandas taas ahelreaktsiooni.

Tulemused kinnitasid uurijate oletust, et ahnus jääb peale, sest negatiivsed stiimulid mõjutavad mõtteid ning käitumist positiivsetest tugevamalt.