Välismaal töötavatest Eesti elanikest 61% töötab Soomes. Suurim on Soomes töötavate inimeste osatähtsus Jõgeva-, Viljandi- ja Pärnumaal.

Venemaa on oluliseks töörände sihtpunktiks Ida-Virumaa eeskätt Narva linna inimestele ja Rootsi enim Hiiu maakonna hõivatutele.

Riigisisese töörände puhul on tõmbekeskusteks Harjumaa (sh Tallinn) ja Tartumaa (sh Tartu), mille töörände saldo on positiivne. Kõigi ülejäänud maakondade hõivatutest on enesele kodumaakonnas töökoha leidnud ligi 80%. Enim töötavad väljaspool kodumaakonda Raplamaa elanikud.

Harjumaa on esimeseks töörändesihiks Raplamaa (25,40%), Läänemaa (9,68%), Järvamaa (8,07%), Lääne-Virumaa (6,57%), Pärnumaa (3,95%), Saaremaa (3,80%), Ida-Virumaa (3,44%) ja Viljandimaa (3,43%) hõivatutele.

Tartu on esimene töörände sihtpunkt Jõgevamaa (9,73%), Põlvamaa (9,68%), Valgamaa (7,26%) ja Võrumaa (2,82%) inimestele.