On hea meel tõdeda, et viimaste aastate jooksul on Kaitseministeeriumi ja Keila valla koostöö selles osas üha paranenud.

2009. aastal uuendati üheskoos Aedlinna tee. Keila valla poolt tellitud rekonstrueerimisprojekti alusel rajati suuresti Kaitseministeeriumi rahastamisel Aedlinna teele uus kvaliteetne teekate. Igakülgne koostöö on toimunud ka Klooga harjutusvälja detailplaneeringu koostamisel. Planeering on tänaseks valminud ning kõigi eelduste kohaselt on selle kehtestamisotsus detsembrikuise vallavolikogu istungi päevakorras.

Planeeringu koostamise käigus viis Kaitseministeerium läbi küsitluse, et teada saada kohalike elanike ootused, kuidas harjutusväljakuga seotud negatiivseid mõjusid leevendada. Mitmedki küsitlusele vastanud leidsid, et kaitsestruktuuridepoolne panustamine aleviku infrastruktuuri arendamisse on igati oodatud ja vajalik tegevus. Seepärast alustasimegi sügisel taas Kaitseministeeriumiga läbirääkimisi, et võimalikke uusi koostöökohti leida. Allakirjutanu ning Keila vallavanem Kalev Laasti kohtumisel kaitseminister Urmas Reinsaluga väljendas minister igakülgset koostöötahet ning pidas valla ja ministeeriumi ühiseid jõupingutusi aleviku ja harjutusväljaku elu- ja töökorralduse edendamisel väga tähtsateks. Järgnenud läbirääkimiste käigus jõuti koos arusaamisele, et järgmiseks koostööprojektiks võiks olla kõnni- ja kergliiklustee rajamine Klooga ühe peatänava - Aedlinna tee äärde. Kaitseministeerium on kinnitanud oma nõusolekut rahastada kõnnitee ehitust 75% ulatuses, valla ülesandeks jääb töö tellimine ja läbiviimine, mõistagi ka tarvilike riigihangete korraldamine.

Praeguste plaanide kohaselt on tööde ettevalmistus ja läbiviimine kavandatud tulevasse aastasse lootusega enne uue lume tulekut kõnni- ja kergliiklustee Kloogale valmis saada.