Abivallavanem Erik Sandla (pildil): Vääna-Jõesuu kooli ehituslepingule kirjutasime alla aastavahetuse eel, nii et koolihoone ehitus algab lähipäevadel.

Hoone ehitatakse tänapäevaseks endise pioneerilaagri sööklast ja sügiseks peab Vääna-Jõesuu põhikool õpilaste vastuvõtmiseks valmis olema. Uue objektina tahame rajada kooli juurde spordihoone, mida saaksid kasutada ka kohalikud elanikud. Vanasse pioneerilaagrisse teeb kooli rajamise hõlpsamaks ka see, et seal on olemas juba mitmed endised rajatised, näiteks staadion ja selle kõrval asuvad palliplatsid, mida külarahvas ka aktiivselt kasutab ja korras hoiab. Need vajavad küll põhjalikku renoveerimist, aga peale taastamist on need sportimiseks sobilikud nii õpilastele kui kohalikele inimestele.

Kui palju õpilasi on uude kooli oodata?

Esialgu on kavandatud õppetööd alustada kuue klassikomplektiga. Milliseid klasse ja kuidas neid komplekteeritakse selgub täpsemalt sügisel.

Vääna-Jõesuu inimesed loodavad samuti ühise kooskäimiskoha olemasolule...

Oleme arutanud seda külaseltsi eestvedaja Hiie Graubergiga. Seltsi sooviks on saada kooskäimiskoht nii noortele kui eakamatele. Kaks kunagi lastelaagrile ehitatud maja on selleks peale renoveerimist ka sobivad. Samas sõltub nende hoonete uuendamine ka Euroopa Liidu toetusfondide rahast.

Praegu on Euroopa Liidu eelarve teatavasti koostamisel, vastu võetakse see loodetavasti selle aasta lõpus. Siis selgub ka, milline on Euroopa Liidu uus eelarvestrateegia ja prioriteedid. Vald on külaseltsile hooned rendile andnud.

Edasine sõltub külaseltsi aktiivsusest, kes on võtnud endale ülesande koostada hoonetele projektid ja välisrahastuse abiga need renoveerida. Nii et tulevikus ei jää tõenäoliselt ka Vääna-Jõesuu rahvas oma loodetud külakeskusest ilma.

Samas käib seal juba veetrasside ja kanalisatsiooni ehitus, rajamisel on kergliiklustee lõik Suurupist Vääna-Jõesuu keskuseni...

Selles piirkonnas käib praegu tõesti aktiivne ehitustegevus. Realiseerime ÜF projekti ja ehitame kergliiklusteed, juhul kui saame kõigi maaomanikega kokkulepped sõlmitud.

Igal juhul tänavavalgustuse tuled Vääna-Jõesuu trassil jõuluõhtul põlesid, see oli nagu ilus kingitus kohalikule rahvale...

Tore, kui inimesed on rahul. Kas kergliiklustee saab valmis sellel või järgmisel aastal, ka see sõltub volikogu otsusest, kui arutatakse selle aasta tegevusi.

Ka Harkujärve kooli juures on käimas ehitus.

Kerkimas on Harkujärve kooli spordihoone, mis peab valmima kevadel. Nii et järgmisel õppeaastal saavad lapsed juba uut spordisaali kasutada. See on mõeldud ka ümbruskonna elanikele sportimiseks. Lisaks võimlale, mida kooliga ühendab galerii, tulevad uude kompleksi ka riietusruumid, käsitööklassid ja avar õpetajate tuba.

Plaanis on olnud kooli rajamine ka Murastesse?

Murastes Mummi trahteri vastas on alustatud detailplaneeringuga. Hetkel on planeering volikogu poolt vastu võetud ja läheb avalikule väljapanekule, kus kohalikud elanikud saavad planeeringulahendusega tutvuda. Suveks loodame, et volikogu selle planeeringu ka kehtestab. Ka sinna on lisaks koolimajale planeeritud staadion. Muraste külaselts soovib rajada endale külakeskust, sedagi on selles planeeringus arvestatud. Nii kooli kui külakeskuse projekteerimisega loodame algust teha veel sellel aastal. Seega võib ehituseks minna alles järgmisel aastal.

Mis ootab aga valla keskust, Tabasalu alevikku?

Detailplaneering on Tabasalu keskosa I ja II etapi kohta volikogus vastu võetud. Nendes planeeringutes näeme ette nii Teenuste 2 tagusele rohealale pargi rajamist kui ka praeguse vallamaja esise ja Klooga maantee vahelise ala korrastamist, kuhu planeerime nii uut vallamaja, vaba aja veetmiseks platsi, aga samuti kauaoodatud turgu.

Nii et vallale tuleb töine aasta?

Kindlasti. Kõik meie ümber toimuv viitab ju sellele. Ja jõudu meile kõigile selleks.


Võimla 24x16

Harkujärve kooli kehalise kasvatuse õpetaja Küllike Ustav jälgib uue spordihoone ehituse käiku iga päev. Aeg-ajalt pildistab - siis on tulevikus hea meenutada, kuidas spordihoone kerkis. Nüüd jäi aga Küllike Ustav ise pildile, ka ikka tuleviku tarvis. Just selline nägi välja Harkujärve kooli spordikompleks 7. jaanuaril, Harku Valla Teataja trükkimineku päeval. Ehitaja, objekti juhi Heido Oidrami kinnitusel on hoone kevadeks valmis, võimlemistunnid võivad alata sügisel. Peale võimla mahuvad uude hoonesse veel riietusruumid tüdrukutele ja poistele, saun, tööõpetusklass ja õpetajate tuba. Võimla suuruseks on 16x24 ruutmeetrit.

Kehalise kasvatuse õpetaja Küllike Ustav: "Seni on meie koolis sportimistingimused üsnagi piiratud, vaid hüpitshüplemise rühm. Ega ka uus saal tõelise korvpalliväljaku mõõtmeid välja ei anna, aga rahvastepalli saame nüüd ikka tõelise palliga mängida."

Seni käis mäng pehme poroloonpalliga. Praegu mõtleb õpetaja aga tõelisele lumele, et lapsed suusatama viia. Eks siis sügisel näha ole, milliseid treeninguid ja muid ettevõtmisi uues võimlas korraldada annab.

Küllike Ustav: "Ka ümbruskonna elanikud on käinud küsimas, kas neilegi uues võimlas sportimisvõimalused olemas on. Olen öelnud kõigile ühtemoodi - on küll."