Väiksema silmasuurusega püüniste kasutamist loetakse tõsiseks kalapüüginõuete rikkumiseks, mille puhul kahjumäär korrutatakse viiega. Seega tekkis alamõõduliste kalade püügiga oluline keskkonnakahju, millest tulenevalt alustas Keskkonnainspektsioon kalurite suhtes kriminaalmenetluse.

Möödunud nädalal Peipsil läbiviidud plaanilise järelevalve käigus tuvastasid inspektorid veel kaheksa nõuetekohase tähistuse ja märgistuseta nakkevõrgujada, kokku 47 nakkevõrku. Osal neist oli märgistus olemas, kuid kontrollimisel selgus, et selliseid numbreid ei ole käesolevaks aastaks väljastatud. Samuti oli osa nimetatud võrkudest lubatust väiksema silmasuurusega.

Kuna kohapeal ei olnud võimalik nakkevõrkude omanikke tuvastada, kõrvaldati nõuetele mittevastavad võrgud püügilt. Lisaks sellele eemaldasid inspektorid püügilt 13 selgusetu kuuluvusega unda.