Võistlusprogrammis on olulisi erinevusi, näi­teks võistlusklassid ja tulemuste hindamise süsteem. Nimelt jagatakse eriolüm­pial võistlejad võimekuse põhjal grup­pidesse, mida nimetatakse divisjonideks. Ühes divisjonis ei tohi parim ja nõrgim tu­lemus erineda rohkem kui viieteistkümne protsendi võrra. Divisjonidesse määratakse sportlased eelnevate võistlustulemuste põh­jal ning kui olümpial ületab sportlane oma algse tulemuse kordades(üle 15%), siis võib teda ähvardada ka diskvalifitseerimine kaht­lustatuna eelmiste tulemuste võltsimises.

Eriolümpia moto kõlab: "Las ma võidan, ning kui ma ka ei võida, olen ma andnud endast parima!"

Pyeongchangis osales 3500 sportlast 120 riigist. Võistlusaladeks olid murdmaasuusatamine, räätsa­jooks, slaalom, lumelauasõit, iluuisutamine ja saalihoki, kiiruisutamine Eesti delegatsioo­ni juht on EO Eesti Ühendus ju­hatuse esimees Kiigemetsa kooli direktor Urmas Paju ja võistkon­na treener Porkuni kooli kehalise kasvatuse õpetaja Evelyn Himma.

Kaie Naarits saavutas 02.veebruaril 5 km vabas­tiilis I koha. (II divisjon)

Kaie sõitis eelsõidu tulemus­est pea kaks minutit kiiremini. Tänane 5 km aeg oli 19.30,89 Sõita tuli kaks 2,5 km ringi. Rada oli tehniliselt päris raske, rajal oli kaks suurt tõusu ja kaks laskumist, üks laskumine oli väga keeruline.Lisaks oli rada väga jäine. Oli palju kukkumisi. Sellel distantsil Kaie ei vääratanud, tasuks kuldne medal!

Foto: Tamsalu Ajaleht

Gabriel Väli saavutas V koha 15.27 (I divisjon). Ka Gabriel parandas oma eelsõidu aega 2 minutiga kuid kohta parandada ei suutnud. Viimane võist­luspäev tõi medalitele lisa. 06.veebruari hommikul toi­mus 2,5 km finaal. Kaie 10,34 2.div ja Gabriel 7.56 2. div saavutasid mõle­mad II koha. Esimesest kohast jäi mõlemal puudu ligikaudu 14 sekundit. Danel sai 2,5 km 8.28 2. div sõidus III koha, võitis neljandat kohta ainult 1 sekundiga. Kõige põnevam oli, aga 4x1 km teatesõit. Kõigil olid närvid pin­gul. Kuna kõik võistkonnad said stardi koos, oli segadust teatevahetuses väga palju. Meie võistkond tuli (oma divisjonis) finišisse esimesena. Seega sai teatesõidus kogu tiim kaela kuldse medali. Lisaks Moonika I koht 500m 2.24 I div, II koht 1km 3.56 3 div, Danel I koht 5km 15.57(2. divisjon)

Koolipere kogunes(08.02) reedel hommi­kuringi, et tervitada Kaiet, Gabrieli ja Evely­ni, kes saabusid 2013.a. Eriolümpia Talimän­gudelt Lõuna-Koreast. Võidukad sportlased ja nende treener kanti kätel aatriumisse. Juht­kond tänas kõiki suurepäraste saavutuste eest. Tänukirjal seisis:"Täname, et oled viinud meie kooli ja Eesti suusatamises Eriolümpia Talimängudel Lõuna-Koreas maailmakaar­dile. Oleme rõõmsad ja uhked koos teiega."

Sportlased näitasid oma medaleid ja kingitusi ning pakkusid kõigile Ko­reast kaasa toodud maiustusi. Lõpe­tuseks tantsiti üheskoos gangnam style´i.

Palju õnne Kaiele, Gabrielile ja Evelynile!

Järgmine võistlus, kus Kaie ja Gabriel osal­evad on 6.-7. märtsil Otepääl, Eriolümpia Eesti Ühenduse Talimängudel. lisaks Eesti koolidele/asutustele on oodata võistlema läti, leedu ja poola võistkondasid.

Fotode kohta on olemas galerii Porkuni kooli kodulehel www.porkunikool.ee