Projekti raames rahastab Päästeamet koos Laulasmaa Kooli omafinantseeringuga kõigile kooli õpilastele 12 ujumistundi ja 3 veeohutuse tundi. Projekti kogumaksumuseks on 7532 eurot, millest Päästeameti toetus moodustab 3732 eurot.

Projektiga soovitakse tõsta mere ääres elavate laste ja noorte ohuteadlikkust ning luua eeldused nende ohutuks käitumiseks vees ja vee ääres nii tavasituatsioonis kui ka toimetulekuks ohusituatsioonis ning õnnetuste korral.

Laulasmaa Kool asub mere ääres ning piirkonna lapsed puutuvad igapäevaelus veega tihedalt kokku... Lisaks lastele on projekti kaasatud ka täiskasvanud.

Kuna mereäärse piirkonnana on oluline veeohutusalaste teadmiste jätkusuutlik edasiandmine ka järgnevatel aastatel, siis viiakse edaspidi veel läbi veeohutuse koolitus kogukonna täiskasvanutele, kelle ülesanne on koolitusel omandatavaid teadmisi ja oskusi meeles pidada ning igapäevaselt lastele meelde tuletada. Täiskasvanute koolitus on samuti tasuta, omaosalusena tuleb vaid maksta Laulasmaa spaa soodushinnaga sissepääs.

Koolituse pikkuseks on 90-minutiline teooriaõpe ning 90-minutiline koolitus vees. Koolitusel käsitletavad teemad on samad mis laste puhul. Koolitus toimub maikuus ühel nädalavahetusel, täpne kuupäev on hetkel planeerimisel. Koolitusgruppi võetakse vaid 15 täiskasvanut.

Kui kellelgi tekkis soov antud kursusel osaleda, andke endast märku siiri@siseaudiitor.ee.

Veebruari lõpus selgusid valla parimad noored ujujad.
Ujumisvõistlus „Keila valla noorujuja 2013“ toimus viirushaiguste kiuste. Osalejaid tuli kõigist valla kolmest koolist. Kavas olid vabalt ja selili distantsi läbimine.

Tütarlaste I–II klassi arvestuses olid väga tublid Elisabet Uppus ( I, I koht), Miia -Elize Jürisson (II), Eliise Raamat (III, II) ja Nora Maria Mandri (III).

Sama vanuseklassi poeglaste tublimad olid Johan Rene Raasman (I, I), Henry Kallas (II), Raigo Pellmas (III, II) ja Christofer Nõmm (III).

III–IV klassides jagasid kohti Martin Mägedi (I, III), Keith Henry Edur (II, II), Siim Erik Belials (III, I) ning tütarlastest Grete Lill (I, I), Betti Nora Raasman (II, II), Grete Lotta Vaho (III) ja Gertu Elin Purje (III).

V–VI klasside poeglapsed otsustasid jagada sellel aastal kohad järgmiselt: Toomas Tamme (I, I), Markus Uppus (II, II), Willem Klaassen (III) ja Kevin Keevallik (III).

Sarah Mandri (I, III) ja Brita Tammik (III, I) loovutasid sportlikult Triinu Roobergile ja Kadi Remannile II kohad. Kahjuks peab tõdema, et VII–IX klasside õpilaste osavõtt oli vähene. Parimad kohad jagasid omavahel Angela Lill (I, I), Sandra Silvia Pihlak (II, II) ja Iryna Zhudro (III, III).

Noormeeste kohad jagunesid sõbralikult Marcus Eesmaa (I, I), Andrei Pšenitšnõi (II, II) ja Marten Jalakas (III, III).

Kiitust väärivad I ja II klasside tüdrukud ja poisid, kelle arvukus võrreldes eelmiste aastatega on tunduvalt kasvanud.

Sama võib öelda ka III–IV klasside õpilaste kohta. Enamuse auhinnakohti võitsid endale Laulasmaa Kooli õpilased. Siin tuleb tänusõnu lausuda treener Anne Seile, kelle järjepidev töö on toonud nii palju õpilasi toreda ja elus nii vajaliku spordiala juurde.

Laulasmaa Kooli võitjate vahele kiilusid ennast Toomas Tamme, Triinu Rooberg ja tubli I klassi ujuja Raigo Pellmas Lehola Koolist. Kiitmata ei saa jätta ka Klooga Kooli lapsi, sest nagu suurtel võistlustel ikka - kõik ei mahu kolme parema hulka ning seega tuli leppida kohtadega alates neljandast.

Tänusõnad ütleme ka Keila valla kauaaegsele koostööpartnerile Laulasmaa spaale, kes toetas võistluse edukat läbiviimist tasuta basseiniajaga.

Tänan ujumistreenereid Mare Vierlandi ja Anne Seid, kes kohtunikutöö suurte kogemustega juhtisid edukalt võistluste kulgu.

Tänud ka kõigile valla koolidest abiks olnud õpetajatele.

Keila Vallavalitsus autasustas parimaid diplomite ja auhindadega.

Siiri Antsmäe, hoolekogu esimees
Milvi Brokko, Keila valla haridusnõunik