Taebla ja Oru volikogudes hääletasid kõik ühinemisleppele allakirjutamise poolt. Risti volikogus oli ühinemise vastu üks - Heikki Salm. Viljar Ansko jäi erapooletuks, ülejäänud olid poolt.

Vaid Nõva hääletas 5-4 leppele allakirjutamise vastu. Nõva rahvahääletusel olid kolme häälega peale jäänud ühinemise vastased.