Selle ja järgmise aasta suurprojekt on aga juba otsapidi töös. Vallakeskuse rekonstrueerimise projekti I etapp - soojustamine, akende ja uste vahetus, ventilatsiooni ja küttesüsteemi rekonstrueerimine, on hetkel EST-LAT-RUS programmi toetuse saamiseks allkirjastamisel. Veel sel aastal kuulutame välja ehitushanke ning kui suuri ootamatusi vahele ei tule, siis algavad tööd veel sel aastal. Projekt peab olema ellu viidud 2014. aasta lõpuks. Projekti tulemusena muutub vallakeskus oluliselt soojapidavamaks ehk energiatõhusamaks. Kui vallakeskuse gaasiküttele üleviimisega vähendasime küttekulusid ca 30 000 €- lt 16 000 €-le aastas, siis soojustamise ja maaküttele üleviimisega, mis on plaanis teostada 2014-l aastal, peaks kulud vähenema ca 6000 €-ni. See on viis korda väiksem kulu!

Energiatõhusus võikski Misso vallale olla üheks tuleviku planeerimise võimaluseks ja märksõnaks mis aitaks meil tänaseid kulutusi vallaeelarvest oluliselt vähendada ning suunata vabanevad vahendid meie kõigi ühise elukeskkonna arendamisse. Selle elluviimiseks on plaanis koostada Misso valla energiamajanduse arengukava ja tegevuskava mis tooks välja vajalikud tegevused ning investeeringute mahud, et saavutada maksimaalne energia kokkuhoid tänasega võrreldes. Vastavasisuline taotlus rahastamiseks on esitatud juba Setomaa Arenguprogrammi ning on saanud seal ka Nõukogu heakskiidu.

Talvel esitas vallavalitsus Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetuse taotluse Misso aleviku väikelaste mänguväljaku rajamiseks. Antud taotlus oli järjekorras seitsmes. Kuuel eelneval korral me rahastust ei ole saanud. Nüüd siis on komisjon teinud otsuse, et projekt suunatakse 2. etappi. See tähendab aga, et sel korral võib see õnnestuda - loodame vähemalt. MTÜ Piiriveere Liider on teinud samuti positiivse rahastusotsuse kahe Misso valda puudutava projekti osas - Misso Laululava III etapp ja „Tule Maale - Missomaale" mainekujunduse film.

Tänan kõiki inimesi kes oma aega ja närve on kulutanud Misso valla arendusprojektide ellukutsumisele ja elluviimisele. Selle tulemusena oleme viimase kolme aasta jooksul toonud välisabi valda kahe valla aasta eelarve jagu. Riikliku statistika järgi on Misso vald Eesti omavalitsuste suurimate investeerijate seas 13. kohal - aastatel 2008-2012 on investeritud 398€ elaniku kohta aastas.

Misso vallavalitsuses on viimastel kuudel toimunud ka kaks ametniku vahetust: pikalt otsitud haldusjuhi ametisse asus Indrek Ülper ning maa- ja ehitusspetsialisti Krislyn Kuut´i, kes suundus rahvaarvu tõstma, asemele asus tööle Merle Anton.

Õnnitlen koolirahvast kooliaasta lõpu puhul ja tänan kõiki selle panuse eest mis te Missomaa hariduselu arendamisse viimasel, mitmeid muudatusi sisaldanud aastal, olete andnud.

Ilusat suvepuhkust!