Käimasolev projekt on hea võimalus neile noortele, kel haridustee pooleli jäänud või kel tuleviku suhtes kindlaid plaane seatud pole ja kes kahtlevad oma oskustes ja võimetes.  

Projektiga liituvad noored saavad mitmekülgset karjääri- ja isiksuseteemalist nõustamist, kus lähtutakse igaühe personaalsest vajadusest. Lisaks põhiainetele ja ametiõppele on programmis õpioskusi arendav nõustamine, mille käigus selgitatakse välja individuaalse õppe ja juhendamise vajadus. Pärnumaa kutsehariduskeskuses saab valida ligi 15 eriala vahel, lisaks on koolil hästitoimiv praktikaettevõtete võrgustik.

„Õppida saab kõiksuguseid erialasid, näiteks kokaks, metsameheks, autotehnikuks või sekretäriks - mis iganes soovid," lausus Pärnumaa kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse juhataja Piret Koorep. Lisades, et õppima oodatakse Pärnu-, Viljandi- ja Läänemaa noori, mistähendab, et võimaluse saavad regiooni noored linnadest ja valdadest.

Ta selgitas, et õppima astujatele makstakse stipendiumi ja sõidutoetust ning nad saavad karjäärinõustajaga aru pidades koostada endale karjääriplaani.  Ühtlasi õpitakse ametihariduse alusaineid, pärast mida suunduvad õpilased Pärnusse kutsehariduskeskusesse. Kui seal soovitud ametit ei õpetata, siis suunatakse noor naabermaakonnas asuvasse kutsekooli, et väljavalitud erialaainetega tutvust teha. Uudne on tööklubi vorm, kus omandatakse tööotsingu alaseid oskusi ja arutletakse erinevatel tööelu teemadel.   

Projekti „Osaoskus on ameti aluseks" kaudu õppimine erineb tavalisest kutsekooli astumisest. Siin võibki õpilane katsetada, mis amet talle sobib ja kui valitud eriala pole meelepärane, võib teha uued valikud. Enam ei pea noor suunduma piiri taha, et leida üles oma kutsumus katsetades erinevaid ameteid. Seda saab teha siinsamas- Pärnumaa Kutsehariduskeskuses!  

Samuti on see hea võimalus noortele lapsevanematele, kes pikalt kodus olnud- läbi projekti saavad ka nemad end ametialaselt värskendada ja tulevase tööeluga kurssi viia. Kutsehariduskeskuse projekt kätkeb nii koolitunde kui töökohapaktikat ja üldmooduleid, näiteks tööõigust ja töökeskkonnaohtust. Viimased on nõutavad pea kõikidel erialadel ja need saab koos töökohapraktikaga kutsekooli astudes üle kanda.

 Esimene töörühm alustab juba 2013. aasta septembris, teine 2014. aasta veebruaris ja viimane sama aasta augustis. Kokku kestab projekt „Osaoskus on ameti aluseks" 2015. aasta veebruarini ja selle aja sisse mahtub kuni kolm gruppi, mis peaks ametialased oskused andma vähemalt 45 inimesele. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse võimalustega saad tutvuda kooli kodulehel www.hariduskeskus.ee ja projekti registreerimine on avatud http://bit.ly/12DzBFM. Jooksvaid uudiseid saab lugeda ning sündmustega kursis olla läbi FB konto „Alustame Ametist".

Projekt „Osaoskus, karjäärinõustamine ja tööpraktika Pärnumaa Kutsehariduskeskusest on ameti aluseks" viiakse ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" abil. Sihtgrupp on 16-24-aastaseid noored, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase nelja kuu jooksul töötanud või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana. Samuti on õppima oodatud kuni 7-aastase lapse vanemad, kes on vähemalt viimased 18 kuud olnud kodused ja tööhõiveta.