Leiuakti koostades pole Karin Vimberg kunagi varem pidanud müntide arvu sedavõrd umbmääraselt kirja panema, sest nende ülelugemine oleks võtnud tõenäoliselt tunde. Koguseks märkis vaneminspektor viiskümmend liitrit.