Igaüks, kes ühistransporti ka­sutab, teab, et tegemist on Saku aleviku rahvarohkemate peatus­tega. Kohalikule on ka teada, et vaid mõnesaja meetri kaugusel nendest peatustest asuvad kor­dades väiksema kasutatavusega ootepaviljonid.

Ma ei pea olukorda normaal­seks. Minu arust on see valla poolt küündimatu, et ajal, mil püstitati teisi varjualusega pea­tuseid, ei leidunud inimest, kes oleks suutnud süsteemi veidi üldisemalt näha ja hinnata.

Ka nüüd, aastaid hiljem, pä­rast korduvaid pöördumisi val­da, ei ole endiselt osa Saku rah­vast välja teeninud õigust seista bussi oodates väikese katuse all vihma, lume ja tuule varjus. Ei ole seda õigust kellelgi, kelle peatus on juhuslikult Tiigi või Teaduse. Miks on see nii?

RAGNAR KIVISTIK

Vastab vallavalitsuse tehnilise infrastruktuuri spetsialist Toivo Alasoo:

Saku alevikus paiknevad bussi­ootepaviljonid Tallinn-Saku-Laagri riigimaantee ääres (Kes­kuse, Õlletehase ja Salu peatus­tes) ning Saku-Tõdva maantee ääres (Pähklimäe ja Kingu pea­tustes). Kuna tegemist on riigi­maanteedega, paigaldas bussi­ootepaviljonid sinna Maantee­amet. Aja jooksul muutunud ühistranspordi liinivõrgu struk­tuur on toonud bussiliikluse ale­viku tänavatele koos uute pea­tustega Tiigi ja Teaduse tänava­tel ning vajaduse ootepaviljo­nide järele. Ruumiliselt on või­malik ootepaviljoni paigaldami­ne Tiigi tänava peatusesse. See saab käesoleval aastal ka teoks.