Saku terviserajad koguvad aasta-aastalt üha enam populaarsust ning väga paljudel ra­dade külastajatel on tekkinud mõtteid, et ra­jad võiks olla mitmekesisemad. Koostöös vallavalitsuse, Saku suusaklubi ja Saku Lions klubiga sündis idee laiendada olemas­olevaid terviseradasid kõrgema raskusast­mega lõikude näol.

Selleks avanesid nüüd head võimalused raudteetammi ääres, kus kokkuveetud pinna­se mäed sobisid juba hästi tuntud valgustatud suusaraja pikenduseks suisa ideaalselt.

Senised rajad, nii 1 km ring kui rabametsa rajad, on võrdlemisi tasased ning tõsisemad harrastajad on seni pidanud otsima raske­maid radasid väljaspoolt Sakut. Nüüd aga on tekkinud täiesti arvestatavad võimalused treenida end kodule lähemal.

Uus rada kulgeb raudtee kõrval, mööda vana raudtee tammi kuni uue mäeni. Esimene tõus on umbes 100 m pikkune, millele järgneb laskumine ja tagasipööre ümber mäe. Jällegi uus tõus mäkke ja lasku­mine jalgpalliväljakute taha. Seejärel jällegi üles vanale raudteetammile ja juba tuttavale 1 km rajale. Koos senise 1 km suusarajaga on uue raja kogupikkus 2,7 km. Lisandunud ra­da ei ole mitte üksnes suusatajatele, vaid so-bib lumeta ajal edukalt jooksu- ja jalgratta harrastajatele, aga miks mitte ka kepikõnniks või niisama jalutajatele. Vaade mäe otsast on ilus, tasub ronimist.

Lisaks avardunud suusatamise võimalus­tele on mõeldud ka väikestele vallaelanikele, kellele rohkem kelgutamine lõbu pakub. Sel­leks on mäeküljele kujundatud umbes 60 m laiune kelgutamise nõlv, mis peaks pakkuma pikemat liugu kui senine vanas lasketiirus olev väike küngas. See on n-ö vaheetapiks neile, kelle jaoks Nurme tänava mägi esialgu liialt suur tundub.

Saku vallavalitsus hankis mäele haljastuse algeks muruseemne ning Saku Lions klubi liikmed külvasid selle iga-aastase lionite Heateo päeva raames maha. Seeme on juba kenasti tärganud ja loodetavasti järgmiseks kevadeks kasvab sinna ilus muruvaip.

Kui varem oligi Tiigi tänava garaažide ja raudteetammi vaheline ala täitepinnase la­dustamise kohaks, siis nüüd ei ole ladusta­mine sinna enam lubatud. Garaažide ja tekki­nud mäe vahel on nüüd haljasala ja autode parkimiskoht suusatajatele.

PRIIT NÕMMEOTS
LC Saku pressisekretär

Kolme aastaga kasvanud mäesuusa- ja lumelauamägi Oja ja Nurme tänavate vahel on ka Saku kõrgeimaks punk­tiks, mil kõrgust merepinnast 50 meetrit, jala­mist aga 12.57 meetrit ehk siis suuskadel saab alla tuhiseda nagu sõidaks kolmekordse maja katuselt. Nõlva kalle on 22,5 kraadi. Kõrgus ei ole kes teab mis suur, kuid annab siiski võimaluse tegeleda Sakus spordialaga, mida siin enne harrastada ei saanud.

„See mägi sobib hästi algajatele lumelaua ja mäesuusa õppeks," ütles vallavanem Kuno Rooba. Volikogu liige Tiit Vahenõmm on mä­gede rajamist võrrelnud lausa Sakku Põhja-Eesti Otepää loomisega. Vahenõmme sõnul on Nurme tänava mäel juba piisavalt kõrgust ja laiust, et sinna saaks vormida „... mõnusa suusamäe, kust ei puudu reilid ja hüpped lu­melauale ning ka terve pere kelgu/tuubi nõlv".

Mäesuusatajad ja lumelaudurid saavad otsejoones laskuda 12,57 meetrit ning pidurdamiseks on ruumi 40 meetrit

„Minu unistuseks on pakkuda valmis saa­nud suusamäel mäesuusa ja lumelaua algõpet kõigile alates lasteaiaealistest lastest," kirju­tas Vahenõmm „Sakulase Sõnumites".

Liiklus mäel käib järgmiselt: mäe otsa tu­leb ronida Nurme kraavi poolselt küljelt ning laskumine on Nurme tänava poole, kus on piisavalt ruumi - pärast laskumisnõlva on 40 meetrit tasast pidurdusrada.

„Igaüks peaks hindama oma võimeid ja kaaluma, kust ja kuidas alla sõita. Metsatuka tänava ja Pensu elamurajooni poole laskumi­ne on aga keelatud - see mäe nõlv on liiga järsk ning selgelt ohtlik," hoiatas vallavanem.

Kuno Rooba kinnitusel on mägi peaaegu valmis ja ootab lund. „Haljastus mäele tuleb järk-järgult, seega tuleb pehme ja õhukese lu­mega olla ettevaatlik, sest nõlvale pole tekki­nud veel tugevat kamarat," lisas ta. Kuna laskumisnõlv jääb ilmakaartest kirdesse, peaks sellel mäe küljel lumi ka kõige kauem püsima ning võimalikult pikka aega suusa­rõõme pakkuma.

VICTORIA PARMAS

Suusaraja skeem: Priit Nõmmeots