Kalmer on erialase kõrgharidusega spetsialist, kes juhib põllumajandusliku tegevusega osaühingut, mille maad asuvad mitmes Pärnumaa ja Viljandimaa piirkonnas, juhina kannab ta vastutust ettevõtte üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Ta on võtnud oma südameasjaks elu maal jätkata ja seda ta ka teeb. Ta on põllumees, kes jonnakalt, raskete aegade kiuste, on Pärnumaal oma asja ajanud, ja edukalt ajanud. Kalmer on ise öelnud, et töö talle meeldib ja töö tuleb muuta hobiks ning nõukogudeaegseid arusaamu tuleb kardinaalselt muuta, asjale tuleb lähendeda teisest - majanduslikust küljest ainult siis saab edasi minna. Kalmer on toimetanud oma sõnade järgi ja elanud pidevas edasiliikumises ja arengus.

Põllumajandusühistu tegevjuhina ei korralda ta tööd kabinetist laua tagant, vaid osaleb ise tööprotsessis - küll siis traktoriroolis künnipõllul või heinakaarutil.

Andres Ilves Kalmerist: "Mind on sidunud Kalmeriga küllaltki pikaajaline tutvus. Paarkümmend aastat tagasi, kui mul tööalaselt oli vaja lahendada karusloomadele söödavarumise probleem, kohtusin Kalmeriga ning sai kokkulepitud teravilja varumisega seonduv. Kõik, mis sai kokku lepitud, toimis korrektselt.

Sellist sõnapidamist olen oma eluaja jooksul harva kohanud. Minu silmis on Kalmer ettevõtlusjuhina suur autoriteet. Alati on leidnud ta aega, et jagada omi mõtteid, oma kogemusi, teadmisi ja oskusi. On toetanud sponsorluse korras mitmeid spordi- ja kultuuriüritusi.

Mul on olnud võimalus tutvuda tema juhitava ettevõtte mõningate tootmiskompleksidega, kus on läbimõeldult kasutatud palju uudseid ja kaasaegseid lahendusi".

Kui 90-aastate alguses taasiseseisvunud Eesti Vabariigis hakati looma omavalitsusüksusi, oli Kalmer üks nendest, kes andis suure panuse Tahkuranna valla kujunemise heaks. Alguses volikogu liikmena, hiljem volikogu esimehena tuli Kalmeril enda põhitöö kõrvalt leida aega ja tahtmist tegelda mitmesuguste vallaasjadega.
Ja kõike seda on ta teinud pühendumusega ning hästi hakkama saanud.

Tema rahulik iseloom, tasakaalukus, oskus suhelda inimestega, avar silmaring, sirgjoonelisus, abivalmidus ning tahe mitte paigal püsida vaid edasi areneda, on Kalmerist kujundanud lugupidamist vääriva vallakodaniku."

2008. aastal omistati Kalmerile Pärnumaa populaarsema põllumehe tiitel ja anti C.R.Jakobsoni nimeline preemia (alates 1989. aastast autasustatakse Kurgjal C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Pärnumaa kultuuri- ja põl lumajandus tegelas i C.R.Jakobsoni preemiaga). Kalmer on Tahkuranna vallavolikogu liige 1987. aastast. Aastatel 1987- 1991 valimisteni oli ta Uulu Küla RSN Täitevkomitee esimehe asetäitja, aastatel 1991-1999 volikogu liige, aastatel 1999-2002 Tahkuranna vallavalitsuse liige, aastatel 2002-2005 volikogu liige, aastatel 2005 - 2013 on ta olnud Tahkuranna Vallavolikogu esimees - need on aastad, kus Kalmeril on olnud võimalik kaasa rääkida valla juhtimises ja arengus. Käesoleva aasta valimistel kandideeris Kalmer volikokku, et taas neli aastat kaasa rääkida probleemide, kitsaskohtade lahendamisel ja rõõmuhetkede jagamisel.

Oma avalikel esinemistel on Kalmer öelnud, et Tahkuranna valla elu on korraldanud aegade algusest õiged inimesed. Just nimelt aegade algusest, mitte taasiseseisvuse algusest. Ka Nõuka ajal olenes meie elu üsna palju meist endist.

Kalmer on sõbralik ja abivalmis kolleeg, abikaasa, isa kahele tütrele ja vanaisa 2 lapselapsele.

Oma esinemised armastab Kalmer alati lõpetada järgmiste sõnadega: "Uskuge mind, kõik läheb lõpuks nii, nagu minema peab ja kui keegi arvab, et kõik ei lähe nii nagu minema peab, siis ta lihtsalt ei saa aru, et kõik läheb nagunii nagu minema peab."

Ja nii on ta läinud, et täna oled Sa Tahkuranna valla vapimärgi omanik, koduvalla rahvas tunneb ja teab Sind, on kursis Sinu tegemistega ja seepärast ei küsi me Sinult üldse traditsioonilisi küsimusi vaid hoopis midagi muud.

Mis on sinu lemmiksöök ja jook ning äkki on olemas mõni hea retsept, mida Oma Lehe lugejatega jagada?

Kalmer: Päris ahjus tehtud ahjukartulid ja piim. Muul ajal vesi, asjale tuleb kasuks kui seal on linnaseid sees. Hea tahtmise korral saaksin ehk kirbule rauad alla, aga süüa teha ma ei oska.

Sinu huvialad, loodan et peale põllumajanduse neid ikka on?

Kalmer: Eriti ei ole, vahest tuletan meelde jääalust võrgupüüki.

Mõni põnev seik Sinu elust?

Kalmer: Möödunud jaanuaris viisid kolleegid lennukiga Kihnu. Planeeritud paaritunnisest ettevõtmisest sai paarkümmend korda pikem, mis päädis Pärnu lahe jääl kinnijäänud hõljuki väljalükkamisega.

Kui Sa täna ei oleks põllumees Kalmer Metsaoru, kes Sa siis oleks?

Kalmer: Ei oska öelda, võibolla põllumees Metsaoru Kalmer.

Kui Sa oleksid president?

Kalmer: Jama küsimus, võtame järgmise.

Milline on Sinu sõnum Tahkuranna valla rahvale?

Kalmer: Õnne ja tervist, rõõmu ja naeru.