Lagedi Lasteaed-Põhikooli lastevanemate seas korraldati küsitlus, milles avaldas nime osas arvamust 114 inimest, kellest 85 soovis haridusasutuse nimeks Lagedi Kool. Küsitluse tulemustest lähtuvalt tegi Lagedi Lasteaed-Põhikooli direktor vallavalitsusele ettepaneku õppeasutuse nime muutmiseks.

Abivallavanem Jens Vendeli sõnul asus vallavalitsus seisukohale, et kui kogukonnas tajutakse nime probleemi sedavõrd teravalt, tuleb olukord lahendada ja muuta nimi kogukonnale vastuvõetavaks. Haridusspetsialisti sõnul on asutuse uus põhimäärus kooskõlastatud nii Lagedi lasteaia kui ka kooli hoolekoguga jaanuaris 2014. Lagedi Kooli näol on tegemist sama asutusega: tegutsemise vorm, registrikood ja HTM koolitusluba jäävad kehtima, muudatused viikase sisse vaid nime osas.