Vargust kergendas ka see, et mesila asub talust eemal metsa sees ja talust sellel silma peal hoida ei saa. Kuna praegu pole hooaeg, on peremees ise käinud mesilat kontrollimas suhteliselt harva.

Kahjusummaks hindab Leevi Väli 250 eurot. Mett tarus ei olnud, oli ainult mesilaste talvine sööt. "Väga negatiivne tunne on, kuid seekord läks isegi hästi, sest 5- 6 aastat tagasi viidi minult terve mesila," nägi Leev Väli varguses ka head külge. "See tähendab, et viidi ära 10 taru, sest mul on mesilad jagatud kümnestesse gruppidesse. Samas sõbral varastati kunagi koguni 2 mesilat."