Kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit ja seisakutest tekkinud järjekorrad 1,5 kilomeetrit.

„Koos eritasandilise ristmikuga ehitatakse neljarajaliseks ka Tallinna ringtee 4,4-kilomeetrine lõik (km 11,8-16,2) olemasolevast Jüri eritasandilisest ristmikust kuni Kurna sõlmeni," teatas Maanteeameti projektijuht Meelis Laanpere.

„Selle projekti raames jätkub Tallinna ringtee väljaehitamine I klassi tingimustele vastavaks maanteeks, kus sõidusuundade (2+2) vahel on eraldusriba ning kohalik liiklus on põhitrassi omast eraldatud," selgitas Laanpere.

„Sama ristmiku juurde ehitatakse ka jalg- ja jalgrattatee viadukt ning Kurna küla juurde ringtee alt läbi minev jalg- ja jalgrattatee tunnel ning ringteega ristuv Kurna-Tuhala maantee viiakse viaduktiga üle põhimaantee," kirjeldas projektijuht eritasandilise ristmiku komponente.

Projekti sisse mahub ka ringteega ristuva Kurna-Tuhala maantee 2,7-kilomeetrise lõigu ehitamine kaherajaliseks III klassi maanteeks, 1520 m jalg- ja jalgrattateid, 4,2 km koguja- ja juurdepääsuteid ning 480 m müratõkkeseinu. Ehituse valmides paraneb oluliselt kogu lõigu liiklusohutus, liiklus muutub sujuvamaks ning bussiliiklus suunatakse kogujateedele.

Maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu sõnul on töövõtjal kohustus välja anda infolehte ehitustöödest ja liikluskorraldustest, mis on mõeldud eelkõige kohalikele elanikele. Ehitusleping Maanteeameti ja ühispakkujatest fi rmade RTS Infra OÜ ning Rand ja Tuulberg AS vahel allkirjastati 20. märtsil.

Ehitustööd lähevad maksma 20 004 222 eurot, 85% sellest summast tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Lepingu järgi lõpevad tööd 19.09.2015.

Kurna eritasandilise ristmiku ja liiklussõlme projekti joonisega saab tutvuda Rae valla koduleheküljel www.rae.ee/Töös olevad projektid.