26. veebruaril võtsime koos vallavanem Mart Võrklaevaga ette sõidu Rõugesse, kus juba mitu aastat on edukalt töös hoitud veebipõhist noorte tööbörsi. Külastasime ka Rõuge noorteklubi ja vallavalitsust.

Esmalt saime kokku volikogu esimehe Karel Saarnaga, kellega koos suundusime noorteklubisse. Noorteklubi asub ühes vanas mõisahoones, mis on tänaseks renoveeritud ja suurepärase väljanägemisega.

Rõuge noortel on väga suur ja uhke noorteklubi, kus on võimalus mängida piljardit, vaadata kaminatoas televiisorit, köögis küpsetada meelepäraseid roogasid ning kogeda palju teisi erinevaid meelelahutuslikke võimalusi. Saime teada, et erinevate projektide toetustega on noorteklubi soetanud kanuusid, uiske, lumelaudasid ja jalgrattaid erinevateks välitegevusteks.

Rõuge noorteklubi on ka aktiivne uute rahvusvaheliste suhete loomisel. Tänasel päeval ulatuvad nende partnerlus- ja sõprussidemed üle kogu Euroopa, Türki, Iisraeli ja Jordaaniasse. Igal aastal võtavad noored osa rahvusvahelistest projektidest.

Nende kaudu avanevad võimalused väärtustada noorte demokraatiat ja koostööd ning samuti eneseteostust. Koostööprojekte on teostatud programmi Euroopa Noored toel.

Pärast ringkäiku ja tutvumist noorteklubiga vestlesime Rõuge noorte tööbörsi teemadel. Uurisime, kust sai nende idee alguse, kaua selle rakendamine aega võttis ning millised võimalused on noorel üldse oma vallas tööd leida. Võrdlesime tööbörse ja jagasime ideid, küsisime ka nõu oma vallas peatselt käivituva veebipõhise noorte tööbörsi osas.

Edasi suundusime kohalikku vallamajja, vaatasime ka Eesti Ema monumenti, mis väärtustab eesti naist emana ja väljendab tänutunnet. Külastasime Ööbikuoru 20-meetrist puidust vaatetorni, mis avab suurepärase vaate järveahelale, ning kuulasime juurde Karel Saarna jutustatud legende.

Sellega lõppes ka meie tore päev. Tagasiteel jagasime muljeid ja tekkinud ideid. Kokkuvõttes jäid kõik väga rahule.

Gerli Veeleid
Noorte tööbörsi asutaja

Aprillist käivitus tööbörs 16-19-aastastele

Alates aprillist on Rae vallas võimalus liituda noorte tööbörsiga (NTB). Börsi eesmärk on vahendada valla tööpakkumisi 16-19-aastastele. Töö oleks noortele hooajaline või pikema perspektiiviga.

Tööpakkumised leiab koduleheküljelt
www.ntb.ee
Seal on võimalus noortel täita lihtsustatud CV-vorm, mida on võimalik edastada ettevõtjatele. NTB eest kannavad hoolt Jüri Gümnaasiumi õpilased, kes soovivad kaasa aidata tööpuuduse vähendamisele ning leida võimalusi noortele esmase töökogemuse pakkumiseks.


Noorte tööbörsi käivitumine aitab noored ettevõtjatega kokku viia

Mart Võrklaev, vallavanem

Noorte tööbörsi käimapanek ja selle vedamine aitab Rae valla noortel saada oma esimene töökogemus ja palk kodukoha ettevõttest. See on noortele suurepärane võimalus meie ettevõtetega kontakte luua, mis neile tulevikus kindlasti suureks kasuks tulevad.

Teadsin, et tänased Rõuge valla juhid, kes on ka endised ja tänased noorte tegemiste eestvedajad Rõuges, on veebipõhise noortebörsi juba mitmeid aastaid tagasi käivitanud. Rõuges sai tööbörs palju positiivset tagasisidet, sest see aitas mitmeid noori suveks oma esimesele tööle ning kohalikel väikestel ettevõtetel ja majapidamistel hulga tööd ära teha.

Kui Rae vallavalitsus koostas koos koolide ja ettevõtetega 2013. aastal noorte ettevõtlikkuse arengukava, siis selle tegemise käigus kavandasime ka siia veebilehe asutamise tööpakkumiste vahendamiseks noortele. Nii noorte ettevõtlikkuse arengukava kui ka vastloodud www.ntb.ee eesmärk on innustada meie noori olema ettevõtlikud ja aktiivsed. Samas teame, et siinsetes ettevõtetes vajatakse palju töökäsi ja miks mitte pakkuda võimalust oma esmaste töökogemuste saamiseks oma valla noortele.

Noorte tööbörsi tugevus Rae vallas on see, et meil on palju noori ja samas ka vallas tegutsevaid väga erinevatest valdkondadest ettevõtteid. Vallavalitsuse eesmärgiks jääb need pooled kokku viia ja noortele tutvustada töötamise võimalusi oma koduvallas, samuti erinevate elualade tutvustamise abil aidata teha parimad valikud edasiste õpingute osas.