Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht asuma vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ning pärast tuleohtliku aja väljakuulutamist vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.

Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku ürituse lõkke tegemisel peab lõkkekoht asuma vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning pärast tuleohtliku aja väljakuulutamist vähemalt 20 meetri kaugusel metsast. Tuld võib teha väljaspool ehitist ning tuule kiirus peab olema alla 5,4 m/s, kui läheduses asub midagi, mis võib süttida lenduvatest sädemetest. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. Pärast tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada, valades need üle veega või kattes mulla või liivaga.