28. aprillil digiallkirjad saanud lepingu järgi saab Mõigu piirkond uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku, lisaks rekonstrueeritakse kolme tänava kate ja tänavavalgustuspostid ning Järvekülla ehitatakse survetõstmispumpla.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on tegemist valla jaoks suure projektiga, mis parandab elukvaliteeti mitme asumi elanikel.

 „Mõigu asum saab pärast ehitustööde lõppu ajakohase väljanägemise ja kvaliteetse torustiku ning Järveküla, Assaku ja Rae küla elanikud parema veesurve."

Indrek Metusa nendib, et Mõigu piirkonna aastakümneid tagasi rajatud torustik on amortiseerunud ja sellest tulenevalt on tänasel päeval tööde maht väga suur.

Kokku rekonstrueeritakse ligikaudu 2,8 kilomeetrit torustikku, millest u 1,5 kilomeetrit on vee- ning u 1,3 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku.

Suur asi on kindlasti vallavanema sõnul ka see, et koos torustike rekonstrueerimisega Mõigus tehakse korda Kaabli, Juhtme ja Kuusekese tänava kate ja valgustus.

Planeeritud ehitustööde kogumaksumus on koos käibemaksuga 1,42 miljonit eurot. Projekti rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Ühtekuuluvusfond (ÜF), Rae vald ja AS Elveso.

Metusa toob välja, et Euroopa Ühtekuuluvusfond rahastab torustike rekonstrueerimist ja survepumpla rajamist 874 188 euro ulatuses ning AS Elveso eelarvest investeeritakse lisaks 142 405 eurot.

Teedeehitust ja tänavavalgustuse rekonstrueerimist fi nantseerib vald ning teehoiuspetsialist Ain Puna teatel on valla eelarvest planeeritud Mõigu piirkonna kolme tänava katte ja tänavavalgustuse uuendamisse 405 350 eurot.

Ehitustööde lõpp on planeeritud 2015. aasta kevadesse.